Dla firmy

O nas

O nas

Tworzymy zrównoważoną przyszłość

Oferujemy w 100% zieloną energię, pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł – tylko z własnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Nasze usługi są wyjątkowe ze względu na brak śladu węglowego na każdym z etapów produkcji. Nie przyczyniamy się do emisji gazów cieplarnianych i dbamy o przedłużenie życia naszej planety. Jesteśmy firmą zbudowaną na polskim kapitale.

Naszym celem jest rozpowszechnianie zielonej energii w Polsce

Wyjątkowa zieloność, którą oferujemy, to brak śladu węglowego w portfelu produkcyjnym.

Co to oznacza? Energię pozyskujemy wyłącznie ze źródeł odnawialnych – wyłącznie z własnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych – i na żadnym etapie produkcji energii nie są emitowane gazy cieplarniane. Dążymy do tego, aby przyszłe pokolenia miały szansę na życie w świecie nieskażonym przez emisję CO2. Wybierając zieloną energię, wybierasz perspektywę życia w świecie bez zanieczyszczeń.

Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł chroni klimat, a w zasadzie jest gwarancją jego poprawy

Elektrownie wiatrowe i energia pozyskiwana dzięki fotowoltaice wyklucza emisję toksycznych substancji do atmosfery.

Na żadnym z etapów produkcji zielonej energii elektrycznej nie jest wykorzystywany węgiel, więc nie przyczynia się ona do powstawania efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych. Wiatr i energia słoneczna są zielonymi źródłami energii, które realnie wpływają na ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.

Postaw na lepszą przyszłość – im więcej firm i przedsiębiorstw przechodzi na zieloną energię elektryczną, tym większy wzrost udziału energii odnawialnej w całej sieci energetycznej. Koniec emisji CO2 do atmosfery może nastąpić w niedalekiej przyszłości. Wszystko zależy od Ciebie! Dołącz do nas już dziś i zmień losy następnych pokoleń.

100% zielonej energii

oferujemy wyłącznie energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii – przede wszystkim z farm wiatrowych

Brak śladu węglowego

na żadnym z etapów produkcji oferowanej przez nas energii do atmosfery nie są emitowane gazy cieplarniane

Polska energia wiatrowa

nie tylko sprzedajemy zieloną energię, ale przede wszystkim sami ją wytwarzamy we własnych elektrowniach wiatrowych na terenie Polski

Wyjątkowa zieloność

koncentrujemy się na inwestycjach
w odnawialne źródła energii – farmy wiatrowe na morzu i lądzie oraz fotowoltaikę

Przyjazne ceny

oferujemy całkowicie zieloną energię w cenie energii konwencjonalnej (węglowej)

Troska o przyszłość

rozpowszechniamy zieloną energię i wspieramy transformację energetyczną, aby poprawić stan środowiska naturalnego i zmienić przyszłość kolejnych pokoleń

Zielona energia przyszłością naszej planety

Polenergia to pierwsza polska firma, która oferuje 100% sprzedaży zielonej energii z własnych źródeł OZE. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne, a także za los kolejnych pokoleń. Przyszłość zależy od decyzji, jakie podejmiemy już dziś. Dlatego przyszłością jest zielona energia.

Naszą misją jest rozpowszechnianie energii, wytwarzanej w sposób zrównoważony z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr czy energia słoneczna. Transformacja energetyczna jest możliwa szybciej, niż się nam dotychczas wydawało. Musimy jednak działać solidarnie. Przechodząc na zieloną stronę mocy, możesz pomóc w zatrzymaniu zmian klimatycznych i stworzyć przyszłość bez emisji CO2.

Zarząd spółki

Prezes Zarządu

Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje m.in. funkcję Członka Zarządu Grupy odpowiedzialnego za obszar obrotu i sprzedaży oraz Prezesa Zarządu Polenergii Obrót. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskał doktorat w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. 20 lat pracuje w energetyce zawodowej, pełniąc w latach 2005 – 2019 funkcje m.in. Dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce, Prezesa Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie ENGIE w Polsce.

Członek Zarządu

Z Grupą Polenergia związany od 2013 roku. W branży energetycznej od początku kariery zawodowej. Od 2002 roku związany z Grupą Vattenfall, gdzie w 2008 roku objął nadzór nad działem Tradingu na Europę centralną i wschodnią. Członek Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz licznych studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, finansów i prawa handlowego.

Członek Zarządu

W Grupie Polenergia od połowy roku 2020, bezpośrednio odpowiada za sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego do Klientów końcowych. Z rynkiem energetycznym związany od 2010 roku. Pracował w Spółkach Obrotu, które aktywnie uczestniczyły w liberalizacji rynku dla klientów biznesowych. Zarządzał Sieciami Wewnętrznymi i Zewnętrznymi Sprzedaży Rynku B2B m.in. w Duon Marketing i Trading, Fortum Polska. Zawsze blisko Klienta. Absolwent Politechniki Łódzkiej, wydział chemii organicznej.

Członek Zarządu

Od lutego 2020 Wiceprezes Polenergia Dystrybucja oraz Członek Zarządu Polenergia Sprzedaż. Od ponad 24 lat związany z energetyką. W okresie 2006-2012 pracował w Grupie Vattenfall jako m.in. Kierownik Projektów, Dyrektor ds. Obsługi Klientów, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu. Członek Business Group Central Europe Sales. W latach 2012–2019 związany z Grupą TAURON, jako Wiceprezes w TAURON Sprzedaż oraz Dyrektor Wykonawczy ds. Klienta w TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej, oraz studiów MBA w the Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois / USA.

Wyniki wyszukiwania