Pobierz wzór oświadczenia dla Klienta biznesowego

Pobierz wzór oświadczenia

Pobierz instrukcje

Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2 pkt 2 lit. b-e) z ceny maksymalnej mogą skorzystać* odbiorcy uprawnieni – mikro, mali i średni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty użyteczności publicznej. Szczegółowy wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się tutaj.

* pod warunkiem złożenia oświadczenia

Z ceny maksymalnej mogą skorzystać odbiorcy uprawnieni – mikro, mali albo średni przedsiębiorcy, oraz podmioty, których lista znajduje się w art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy, w tym podmioty użyteczności publicznej, podmioty samorządowe.

Jeśli do 30 listopada 2022 roku odbiorca uprawniony złoży stosowne oświadczenie, to skorzysta z ceny maksymalnej w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Dodatkowo odbiorca uprawniony, który do 30 listopada 2022 roku złoży stosowne oświadczenie oraz:

skorzysta z ceny maksymalnej w rozliczeniach za okres od dnia zawarcia umowy lub wejścia w życie zmiany także za okres do 30 listopada 2022 roku.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna.

Maksymalna cena prądu do klientów MŚP, JST i podmiotów wrażliwych obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym i chcesz skorzystać z ceny maksymalnej, złóż stosowne oświadczenie.
Jego wzór określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Tak, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym oraz złożysz stosowne oświadczenie – wówczas zostaniesz rozliczony po cenach maksymalnych w okresach dostaw, które Ci przysługują.

Oświadczenie od odbiorców uprawnionych zgodnie z ustawą powinno zawierać:

Jeśli oświadczenie składa osoba, która nie jest umocowana w KRS lub CEIDG do reprezentowania odbiorcy uprawnionego, dołącz stosowny dokument. W przypadku odbiorców uprawnionych z art. 2 pkt 2 lit. c-d Ustawy mogą to być dokumenty powołujące do pełnienia funkcji np. pełnomocnika zarządu czy dyrektora szkoły.

Wzór oświadczenia określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Cena maksymalna dotyczy również sprzedaży rezerwowej. Z ceny maksymalnej skorzystasz, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym oraz złożysz stosowne oświadczenie.

Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydował się na wprowadzenie  mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie:

– 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

– 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Drogi użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Użytkownik może zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi, lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-sprzedaz.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Sprzedaż na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania