< powrót

Czym są umowy długoterminowe cPPA i PPA+?

Umowa Power Purchase Agreement to długoterminowe porozumienie, które odgrywa kluczową rolę w sektorze energetycznym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym dokładnie są umowy cPPA, jakie są ich rodzaje oraz jaki jest cel umów cPPA. Dowiesz się także, jakie korzyści przynoszą umowy cPPA pomiędzy producentami a nabywcami energii oraz dlaczego stają się one coraz bardziej popularne na rynku. Odkryj wszystkie istotne aspekty umów, które mogą trwać nawet do 15 lat.

Podstawowe informacje o umowach cPPA i PPA+

Umowy cPPA cechują się długoterminowym charakterem i są zawierane pomiędzy producentami energii a jej nabywcami. Polegają na ustaleniu stałej ceny za energię elektryczną, która jest dostarczana przez określone w umowie lata.

Istnieje kilka wariantów umów, w tym fizyczne cPPA, gdzie przedmiotem umowy jest fizyczna dostawa energii do odbiorcy oraz wirtualne vPPA, gdzie przedmiotem umowy jest finansowe rozliczenie różnic pomiędzy kontraktową ceną energii, a jej cenami rynkowymi.

PPA+ jest produktem, który oferuje Polenergia, jako rozszerzenie umowy cPPA, , który uwzględnia dodatkowe usługi, pozwalające nabywcom na elastyczne opcje zakupu części wolumenu energii elektrycznej na rynku, jak również odkup energii elektrycznej z instalacji własnej nabywcy i usługę bilansowania handlowego. . Zawierając umowę cPPA, obie strony dokładnie określają warunki dostaw, ceny oraz wszelkie dodatkowe usługi, co pozwala na pełne dostosowanie kontraktu do indywidualnych potrzeb.

Zalety i korzyści umów cPPA

Jakie są zalety umów cPPA?

Umowy cPPA pozwalają przedsiębiorcom na korzystanie z wielu zalet, które wykraczają poza samą dostawę energii. Przede wszystkim, w ramach umowy cPPA firmy uzyskują gwarancję ceny na długoterminowy okres, co umożliwia redukcję ryzyka związanego ze zmianami cen energii na rynku. Dzięki stabilnym i przewidywalnym w długoterminowym okresie kosztom nabycia energii, przedsiębiorcy mogą uniknąć nagłych wzrostów cen energii elektrycznej, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność operacyjną. O tym szerzej napiszemy w dalszej części artykułu.

Dodatkowo  umowy cPPA, których przedmiotem jest czysta, zielona, w 100% wytworzona w OZE energia, umożliwiają przedsiębiorcom spełnianie wymagań związanych z ESG i zrównoważonym rozwojem. Korzystanie z energii odnawialnej pomaga w redukcji emisji CO2 i wspiera globalne cele klimatyczne. Firmy mogą również wykorzystać gwarancje pochodzenia energii ze źródeł o zielonym śladzie węglowym, aby raportować swoje postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszystko to przyczynia się do wzmocnienia wizerunku firmy jako odpowiedzialnego i ekologicznego podmiotu.

Stabilność cen dzięki umowom cPPA – Główny atut

Jednym z najważniejszych atutów, jest stabilność cen. W czasach, gdy ceny energii podążają za zmiennymi trendami na rynku, umowy cPPA pozwalają przedsiębiorcom zabezpieczyć swój budżet  na wypadek wzrostu cen. Dodatkowo warto pamiętać, że im dłuższy czas obowiązywania umowy cPPA, tym korzystniejsza cena dla nabywcy. Gwarancja ceny w ramach umowy cPPA oznacza, że firma będzie płacić stałą, wcześniej ustaloną kwotę za energię przez cały okres trwania kontraktu, lub cenę indeksowaną o wskaźnik inflacji. To pozwala na przewidywalność kosztów operacyjnych, lepsze zarządzanie budżetem i możliwą stabilność finansową, przy sporym ryzyku zmienności na rynku . Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą więc lepiej zarządzać swoimi zasobami finansowymi i zapewnić sobie większą stabilność ekonomiczną.

Umowy PPA na zakup zielonej energii – dla kogo są przeznaczone?

Umowy PPA na zakup  zielonej energii wytworzonej w 100% w OZE są przeznaczone głównie dla przedsiębiorców, którzy pragną zdywersyfikować swoje źródła energii oraz zmniejszyć swój ślad węglowy. Polenergia w ramach umowy cPPA i PPA+ odkupuje również energię elektryczną wyprodukowaną przez instalację przedsiębiorcy (jeżeli taką posiada) i jako spółka obrotu świadczy usługi bilansowania. Firmy z różnych sektorów, takich jak przemysł, technologia, handel detaliczny czy finanse, coraz częściej podpisują Corporate Power Purchase Agreements (cPPA), aby zapewnić sobie stabilne dostawy energii odnawialnej. Dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z ambitnymi celami zrównoważonego rozwoju, umowa zakupu odnawialnej energii jest kluczowym elementem strategii ESG (Environmental, Social, Governance).

Firmy, które angażują się w rozwój energii odnawialnej, mogą również korzystać z pozytywnego wizerunku jako liderzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Umowy cPPA umożliwiają im korzystanie nie tylko z energii o zerowym śladzie węglowym, ale także zabezpieczenie przed przyszłymi regulacjami środowiskowymi, które mogą wprowadzać dodatkowe opłaty za korzystanie z tradycyjnych źródeł energii.

Zawieranie i realizacja umów cPPA

Zawieranie umów cPPA jest procesem, który wymaga starannego planowania i negocjacji. Przed podpisaniem umowy, przedsiębiorcy muszą dokładnie przeanalizować swoje potrzeby energetyczne, możliwości finansowe oraz dostępność źródeł energii odnawialnej. Ilość dostępnej energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii jest ograniczona (m. in. tzw. „ustawa wiatrakowa” uniemożliwiła realizację wielu projektów), a umowy zawierane są długoterminowo, dlatego warto już teraz zapewnić swojemu przedsiębiorstwu dostawy, jeżeli zależy nam na 100% zielonej energii oraz przewidywanych, stałych cenach. Mając na uwadze powyższe nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy za dwa czy trzy lata ilość dostępnej zielonej energii będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie rynku. Kluczowe jest zrozumienie specyfiki wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz ocena potencjalnych ryzyk i korzyści. Proces ten zazwyczaj obejmuje etapy takie jak: ocena projektu, negocjacje warunków, zawarcie umowy oraz realizacja dostaw energii.

W ramach realizacji umów, istotne jest monitorowanie zgodności dostaw energii z ustalonym harmonogramem oraz warunkami umowy. Firmy muszą również uwzględnić kwestie techniczne związane z integracją odnawialnych źródeł energii do swojego systemu energetycznego. W tym kontekście, cPPA mogą obejmować usługi zarządzania ryzykiem oraz dodatkowe opcje elastyczności, co czyni cPPA atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw.

Umowy cPPA a ESG

Zastosowanie umów cPPA i cPPA w biznesie

Umowy PPA umożliwiają przedsiębiorstwom uzyskanie certyfikatów pochodzenia energii, które mogą być wykorzystywane do spełnienia wymogów regulacyjnych oraz raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla firm dążących do redukcji emisji CO2 i realizacji celów klimatycznych, kontrakty PPA są efektywnym narzędziem osiągnięcia tych założeń. Mogą obejmować różnorodne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, czy biomasa , co daje szerokie możliwości dostosowania strategii energetycznej do indywidualnych potrzeb.

Rola umów PPA w transformacji energetycznej

Umowy PPA odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej, wspierając rozwój energii odnawialnej i zmniejszając zależność od tradycyjnych źródeł energii. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną z OZE stymuluje inwestycje w polski sektor energetyczny, co jest niezbędne dla dekarbonizacji sektora energetycznego do 2050 roku. Zawarcie umowy zakupu odnawialnej energii przez przedsiębiorstwo wspiera innowacje i postęp technologiczny w dziedzinie wytwarzania energii.

Rosnące zapotrzebowanie na energię z OZE może przewyższyć możliwości jej produkcji, co oznacza, że zielona energia może stać się mniej dostępna na rynku. W takim scenariuszu umowy PPA stają się kluczowym narzędziem, zapewniającym przedsiębiorstwom stabilne dostawy energii odnawialnej. Dzięki nim, transformacja energetyczna staje się bardziej realna i osiągalna, co jest kluczowe dla walki ze zmianami klimatycznymi i zapewnienia zrównoważonej przyszłości.