Dla firmy

Kontakt

Kontakt

Polenergia Sprzedaż Sp. z o. o.

Ul. Krucza 24/26,
00-526 Warszawa

NIP: 7010985596

REGON: 386199637

Klient indywidualny

Klient biznesowy

POLENERGIA Sprzedaż Sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843521

Wyniki wyszukiwania