Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. („Polenergia”) dba o ochronę danych osobowych użytkowników serwisu. Wierzymy, że przejrzystość działań stanowi podstawę dobrej współpracy, a przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych jest dla nas i naszych pracowników bardzo ważne. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najistotniejsze pytania odnośnie do przetwarzania Państwa danych przez Polenergię w ramach korzystania z naszej witryny

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem naszej firmy zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych

1. Kto decyduje o stronie internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl ?

Strona internetowa www.polenergia-sprzedaz.pl jest własnością Polenergii. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających naszą witrynę. Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Polenergia może zbierać informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszej witryny. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.

2. Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. (KRS 0000843521, NIP: 7010985596) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe

Polenergia może przetwarzać dane osobowe zapisywane w plikach cookies oraz dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu z konsultantem Polenergii za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się  w serwisie, czatu lub podczas rozmowy głosowej Należą do nich zwykłe dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, ale może być konieczne do umożliwienia nam przedstawienia Państwu ofert dotyczących produktów i usług spółek z grupy Polenergia, w tym imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz opcjonalne dane dotyczące rocznego zużycia energii i obecnego sprzedawcy energii elektrycznej lub inne dane zawarte na załączonej przez Państwa fakturze/umowie dotyczącej sprzedaży energii. W ramach korzystania przez Państwa z serwisu Polenergia nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia bądź poprawy funkcjonowania serwisu (pliki cookies) oraz w celu umożliwienia nam wybrania dla Państwa oferty i jej przedstawienia za pomocą wskazanych przez Państwa środków komunikacji (dane wskazane w formularzu kontaktowym) lub podczas bezpośredniego kontaktu z naszym konsultantem za pomocą usługi czatu lub rozmowy głosowej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO).

4. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

 • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • zewnętrzni dostawcy plików cookie.

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

 • agencje sprzedaży online, mobile,
 • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
 • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmioty, które świadczą pośrednictwo w rozwoju produktów i usług oraz obsłudze

Polenergia zobowiązuje zewnętrznych dostawców do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz przyjęcia adekwatnych środków techniczno-organizacyjnych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nadużyciem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z kolei dane zbierane za pomocą plików cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Grupę Polenergia do poprawienia jakości naszej strony internetowej oraz w celach statystycznych.

5. Jak dbamy o Państwa dane?

Polenergia zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych osobowych użytkowników serwisu.

Nadzorujemy przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w wewnętrznych procedurach pozostających w zgodzie z przepisami RODO. Nasze systemy IT są regularnie kontrolowane pod kątem możliwych słabości i ataków, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków w sposób minimalizujący ryzyko naruszeń.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Polenergia gromadzi dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych. W przypadku celów marketingowych, o których mowa powyżej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mogą Państwo również w dowolnym momencie cofnąć zgodę na określoną formę kontaktu lub obie zgody na wskazane formy kontaktu.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dostęp do danych osobowych

 • W każdym momencie mają Państwo prawo żądania udostępnienia informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polenergię.
 • Polenergia zobowiązana jest dostarczyć bezpłatnie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • Jeżeli żądanie udostępnienia danych skierowane zostanie do Polenergii drogą elektroniczną i nie otrzymamy informacji na temat innego preferowanego sposobu udzielenia informacji, kopia zostanie przekazana drogą e-mailową.

Sprostowanie danych osobowych

 • Mogą Państwo poprosić o aktualizację  posiadanych przez  Polenergię informacji,  a  więc o sprostowanie danych osobowych w formie zmiany nieprawidłowości lub uzupełnienia niekompletnych informacji

Sprzeciw wobec przetwarzania i usunięcie danych osobowych

 • Przysługuje Państwu tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, a więc żądanie usunięcia przetwarzanych przez Polenergię danych.
 • Usunięcie danych nastąpi w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Polenergia oraz w każdym wypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Zapewniamy, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych Państwa dane osobowe będą usuwane w każdym przypadku, gdy ustał cel przetwarzania, bądź zaistnieje konieczność ich usunięcia w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym.

Przenoszenie danych osobowych

 • Klienci Polenergii   mają   prawo   otrzymać   przetwarzane   przez   nas   dane   osobowe   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe osobie trzeciej (innemu administratorowi) bez przeszkód ze strony Polenergia.

 Ograniczenie przetwarzania danych

 • Polenergia realizuje prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacji, gdy: otrzymamy od Państwa żądanie takiego działania w zamian za usunięcie danych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych; kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu zweryfikowania ich prawidłowości; ustał cel przetwarzania, ale dane są Państwu niezbędne w ramach procesów związanych z roszczeniami.

W celu realizacji Państwa praw, zgłaszania żądań oraz zadawania pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@polenergia-sprzedaz.pl. Państwa zgłoszenia będą obsługiwane w terminie 30 dni od dnia uzyskania zgłoszenia. W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji niemożliwości jego realizacji, osoba wyznaczona przez spółkę Polenergia odpowie na Państwa zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania. Co do zasady, realizacja Państwa praw jest wykonywana bezpłatnie i bez ograniczeń co do częstotliwości, chyba że zapytania mają charakter ustawiczny.

Jeżeli nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, mogą Państwo złożyć skargę do polskiego organu nadzoru, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

7. Jak mogą Państwo skontaktować się z nami?

Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź listowny.

Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

tel:  +48 718 898 888

e-mail: rodo@polenergia-sprzedaz.pl

 

Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2023

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Drogi użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Użytkownik może zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi, lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-sprzedaz.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Sprzedaż na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania