< powrót

Sposoby na ograniczanie śladu węglowego

Zmiany klimatyczne widoczne są z roku na rok. Oprócz czynników środowiskowych wpływ na nie mają także czynniki antropogeniczne. Dlatego w Polsce ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest jednym z najważniejszych celów polityki rządowej, jak i innych organów. Również przedsiębiorcy zauważają coraz więcej korzyści związanych z ograniczeniem śladu węglowego w firmie. 

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy (z ang. Carbon Footprint, CF) jest wskaźnikiem określającym w sposób pośredni wpływ oddziaływania na środowisko danego produktu, jakim może być przedmiot, wydarzenie, przedsiębiorstwo itp. Wyznacza się go na podstawie całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym cyklu życia produktu czy firmy. Jednostką, w której się go podaje, jest ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) na jednostkę funkcjonalną produktu. Ustala się ją na początku i może ona dotyczyć zarówno całości procesu wytwórczego lub działalności, jak i ich części. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby wykonywane częściowe kalkulacje pozwoliły na proste wyznaczenie całkowitego wskaźnika. W końcowym raporcie, który jest efektem analizy, powinny być opisane poszczególne kroki wyliczeń.

Neutralność klimatyczna Europie ma zostać osiągnięta do 2050 roku. Warto zaznaczyć, że działania podejmowane w tym celu wpływają na koszty emisji CO2 w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS), które z roku na rok rosną.

Obliczanie śladu węglowego: czy jest obowiązkowe?

Obliczenia dotyczące carbon footprint w firmie nie są obowiązkowe. Natomiast kierunek rozwoju gospodarki sprawia, że wykonuje się je coraz częściej. Większy niż dotychczas nacisk kładzie się na odpowiedzialność działalności firm na środowisko. A to z kolei niesie ze sobą zwiększenie świadomości klientów. Przedsiębiorstwa chcąc zyskać ich zaufanie, przygotowują raporty, w których przedstawiają prowadzone działania ograniczające wpływ na ekosystem i ich skutki na redukcję gazów cieplarnianych. 

Sposoby na ograniczanie śladu węglowego

Niewielkie zmiany mogą wprowadzić wielkie korzyści – tak krótko można podsumować ograniczenie śladu węglowego. Decyzje podejmowane na poziomie małych i dużych organizacji, ale także na poziomie jednostki wpływają na środowisko naturalne oraz oszczędności.

Jak obniżyć carbon footprint w firmie?

Największy udział w śladzie węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce, nawet 70-90%, przypada na wytworzenie i przetworzenie energii. Z uwagi na to poszukiwanie sposobów jego na ograniczenie powinno na początku skupić się na energii wykorzystywanej w firmie. Sposobami na obniżenie śladu węglowego mogą być m.in.:

Ograniczenie zużycia energii – optymalizacja procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności czy wybór energooszczędnych urządzeń pozwoli na zmniejszenie wykorzystywanej energii, a więc i obniżenie szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery.

Zmiana sprzedawcy energii – niestety większość energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych pochodzi ze spalania paliw kopalnych, które w efekcie spalania generują tlenki węgla, siarki, azotu oraz emitują do środowiska metale ciężkie. Ograniczeniem śladu węglowego w takim przypadku może być zmiana sprzedawcy prądu na takiego, który oferuje zieloną energię pozyskaną w 100% ze źródeł odnawialnych. Wyborem może być Polenergia Sprzedaż dostarczająca czystą energię pochodzącą z elektrowni wiatrowych i słonecznych.

Wdrożenie OZE w firmie – wykorzystanie odnawialnych źródeł wytwarzających i przetwarzających zieloną energię lokalnie również ograniczyć śladu węglowego w firmie. Do takich działań należy np. montaż instalacji fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych czy pomp ciepła. Znajdziesz je w ofercie Polenergii

Inne np.:

  • zwiększenie trwałości produktów – produkowanie wyrobów o wyższej jakości pozwala klientom na dłuższe ich użytkowanie, co także pozytywnie wpłynie na ograniczenie CF,
  • wykorzystanie materiałów z rynku wtórnego – recykling materiałów ogranicza wykorzystanie surowców jeszcze nie przetworzonych,
  • wprowadzenie działań motywacyjnych i nagradzających dojazd do miejsca pracy ekologicznym transportem

Ograniczenie śladu węglowego przez jednostkę

Każdy z nas jednostkowo również może wpłynąć na redukcję szkodliwych substancji do atmosfery.  Oprócz oszczędności energii i wyboru ekologicznego transportu korzystny wpływ może też mieć ograniczenie zużycia wody, czy wybór produktów z niskim śladem węglowym np. producenta energii z OZE, sprzedawcy lokalnych produktów spożywczych.

Korzyści z obniżenia carbon footprint

Wprowadzenie działań ograniczających ślad węglowy przynosi korzyści ekonomiczne, środowiskowe oraz wizerunkowe. Przykładowo, wybór sprzedawcy prądu oferującego energię z OZE może obniżyć rachunki za energię, wzmocnić sektor gospodarki odnawialnej, czy pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy pokazując klientom, że środowisko naturalne nie jest jej obojętne.

Jak mogę obliczyć swój własny ślad węglowy?

Aby obliczyć swój własny ślad węglowy, warto zacząć od skorzystania z dostępnych online kalkulatorów śladu węglowego. Narzędzia te pozwalają w prosty sposób oszacować emisję gazów cieplarnianych generowanych przez nasze codzienne działania. Obliczenie śladu węglowego zaczyna się od zebrania danych dotyczących zużycia energii w gospodarstwie domowym, takich jak rachunki za prąd, gaz i wodę. Następnie należy uwzględnić środki transportu, z których korzystamy, w tym samochody, rowery, transport publiczny oraz częstotliwość i długość podróży lotniczych.

Kluczowym elementem jest również analiza nawyków konsumpcyjnych, takich jak dieta, zakupy produktów spożywczych i innych towarów. Produkty pochodzące z lokalnych źródeł i o niskim śladzie węglowym przyczyniają się do zmniejszenia emisji. Dodatkowo, kalkulatory często pytają o praktyki związane z recyklingiem i gospodarowaniem odpadami.

Podczas obliczania śladu, warto zwrócić uwagę na zarządzanie energią w domu, co obejmuje oszczędzanie energii poprzez wyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy nie są używane, oraz inwestowanie w energooszczędne technologie, takie jak oświetlenie LED czy sprzęt AGD o niskim zużyciu energii.

Po zebraniu i wprowadzeniu wszystkich danych, kalkulator przeliczy ilość dwutlenku węgla, którą generujemy, i przedstawi ją w postaci ekwiwalentu CO2. Wynik ten pozwala nam zrozumieć, w jakich obszarach naszego życia możemy wprowadzić zmiany, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Dzięki temu możemy bardziej świadomie podejmować decyzje dotyczące naszej codziennej aktywności i dążyć do mniejszego śladu, co przyczynia się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi.

 

 

Źródła:

Ł. Stefaniak, M. Małyszko, W. Jaskóła, RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE EU – CURRENT STATE OF USAGE AND IMPORT DEPENDENCY, Zeszyty Naukowe SGSP 2023, No. 87

A. Wyciślok, W kierunku budynku przyjaznego środowisku – propozycje zmniejszenia śladu węglowego w budynkach wysokościowych, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH, ISSN 2082-7016; eISSN 2450-5552 2022, nr 14

www. youth.europa.eu

www.scied.ucar.edu

www.cire.pl

J. KULCZYCKA, M. WERNICKA, Metody i wyniki obliczania śladu węglowego działalności wybranych podmiotów branży energetycznej i wydobywczej, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2015, nr 89

J. KULCZYCKA, M. WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści, POLITYKA ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL, 2015, Tom 18, Zeszyt 2, ISNN 1429-6675

www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa