< powrót

Budowa i oznaczenia licznika prądu

Licznik prądu."

Licznik prądu to urządzenie przynależące do sieci elektrycznej, w które wyposażony musi być każdy dom, mieszkanie czy firma. Bez niego nie jest możliwe korzystanie z energii sieciowej. Licznik energii elektrycznej jest również kluczowym narzędziem związanym z kontrolą zużycia prądu i jednocześnie pierwszym źródłem informacji do rozliczeń ze sprzedawcą energii. Na rynku dostępnych jest wiele typów tych urządzeń, dlatego niezwykle istotna jest wiedza na temat budowy, oznaczeń oraz sposobu odczytów z liczników.

Rodzaje liczników prądu

Najpopularniejsze liczniki prądu możemy sklasyfikować m.in. ze względu na sposób odczytu energii, budowę, stosowaną taryfę czy liczbę faz.

rodzaje liczników

Czym charakteryzują się poszczególne liczniki?

Klasyczny licznik, czyli licznik indukcyjny wykorzystuje aluminiową tarczę, która kręci się z prędkością odpowiadającą zużyciu energii, a odczyt na nim odbywa się w sposób manualny. Wypierają je liczniki elektroniczne, inaczej nazywane także cyfrowymi. Urządzenia tego typu posiadają wyświetlacz, który wskazuje liczbę pobranych kilowatogodzin, a odczyt może odbywać się zarówno w sposób manualny, jak i zdalny. 

Coraz więcej mówi się również o licznikach dwukierunkowych. Są one przeznaczone dla posiadaczy instalacji odnawialnych źródeł i magazynów energii, także tych od Polenergii Sprzedaż. Umożliwiają pomiar energii pobranej z sieci oraz do niej wprowadzonej. Ich poprzednikiem były liczniki jednokierunkowe nieposiadające takiej możliwości. 

Podział liczników energii elektrycznej uwzględnia także klasyfikację na liczbę faz. Liczniki jednofazowe najczęściej spotykane są w domach, gdzie nie są wykorzystywane urządzenia wymagające napięcia wyższego niż 400 V. Takie instalacje posiadają także ograniczenia wynikające z liczby równocześnie działających urządzeń. Odpowiedzią na te limitacje są liczniki trójfazowe. 

Zalety licznika inteligentnego

Liczniki elektroniczne ze zdalnym odczytem posiada już wielu użytkowników. Oprócz łatwiejszej obsługi niewątpliwą ich zaletą jest brak konieczności regularnych wizyt przedstawiciela dostawcy prądu. Wcześniej było to niezbędne, by dokonać rozliczenia lub zweryfikować odczyty podawane do sprzedawcy energii elektrycznej. 

Oznaczenia na liczniku, czyli jak wykonać odczyt

Do nadzoru zużycia energii elektrycznej niezbędna jest umiejętność odczytywania danych z licznika. Mając podstawową wiedzę o oznaczeniach, z którymi można się spotkać na licznikach, jest to zadanie dość proste. 

W przypadku licznika indukcyjnego obsługującego jedną taryfę, należy odczytać wynik z wyświetlacza analogowego lub cyfrowego i porównać go z poprzednim. Na tej podstawie otrzymamy zużycie w danym okresie, między wcześniejszym a aktualnym odczytem. Dla licznika dwutaryfowego niezbędne jest spisanie danych z obu wyświetlaczy.

Licznik elektroniczny wyposażony jest w wyświetlacz, na którym widnieje wiele oznaczeń, w tym kody OBIS. Dzięki nim odnaleźć można m.in. informacje o:

  • aktywnej taryfie np. G11, 
  • całkowitym zużyciu prądu, najczęściej oznaczanym 1.8.0, 15.8.0 oraz E, 
  • energii pobranej w pierwszej strefie rozliczeniowej, kod 1.8.1, 15.8.1 lub EA,
  • zużyciu energii w drugiej strefie taryfy, 1.8.2, 15.8.2 albo EB,
  • maksymalnym chwilowym poborze mocy w danym okresie rozliczeniowym. 

Informacje dostępne na wyświetlaczu mogą być różne w zależności od modelu licznika. Podstawowe z nich powinny być opisane na obudowie urządzenia. Można je również odnaleźć w instrukcji obsługi.

Licznik dwukierunkowy – jak zrobić odczyt?

Licznik dwukierunkowy oprócz pomiaru energii pobranej posiada także funkcję odczytywania danych na temat ilości energii oddanej do sieci. Informacja ta najczęściej wskazywana jest przy użyciu kodu 2.8.0. Analogicznie, jak w przypadku licznika jednokierunkowego, dostępne są także informacje dotyczące energii oddanej w pierwszej i drugiej taryfie (kody 2.8.1 i 2.8.2). Wszystkie te dane zazwyczaj podawane są w kilowatogodzinach (kWh). 

Umiejętność wykonania odczytu – krok do oszczędności

Rozliczenia ze sprzedawcami energii elektrycznej najczęściej dokonywane są raz lub dwa razy do roku. W takim przypadku miesięczne opłaty to tylko prognozy zużycia. Dzięki odczytom dokonywanym regularnie i porównywaniu ich z prognozowanym poborem prądu możliwe jest uzyskanie wcześniejszej informacji czy konieczna będzie dopłata do rachunków, czy jednak zużycie było mniejsze niż przewidywania. Na podstawie regularnego odczytywania danych można zaobserwować działania bardziej i mniej energochłonne oraz popracować nad redukcją zużycia energii w obiekcie.