< powrót

Jak zmienić sprzedawcę prądu?

Stale rosnące ceny energii elektrycznej są największą motywacją do poszukiwania oszczędności dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Rok 2007 był rokiem przełomowym dla odbiorców energii elektrycznej – pojawiła się możliwość wyboru i zmiany sprzedawcy prądu.

Przez ostatnie 16 lat około  980 tys. odbiorców zdecydowało się na zmianę sprzedawcy, ponad 75% z nich stanowią odbiorcy w gospodarstwach domowych. Natomiast tylko w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku zmian dokonało około 10 tysięcy użytkowników korzystających z taryf G. Świadomy wybór nowego sprzedawcy może być kluczem do oszczędności.

Co wiedzieć przed podpisaniem umowy z dostawcą prądu?

Sprzedawca energii nie musi być jej dystrybutorem

W Polsce każdy dystrybutor tj.  PGE, Tauron, Enea, Energa, Innogy posiada odrębne podmioty, które odpowiadają za sprzedaż energii elektrycznej. Należy mieć jednak na uwadze, że odbiorca może zrezygnować z zakupu energii od operatora, wybierając innego sprzedawcę. Użytkownik może podpisać odrębną umowę na dostarczanie energii z dowolnie wybranym sprzedawcą. Inaczej było przed rokiem 2007, kiedy na zakup i przesył podpisywano jedną umowę. 

Co to oznacza w praktyce? Spółka sprzedaży energii elektrycznej, taka jak np. Polenergia Sprzedaż, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, nie musi być tym samym podmiotem co dystrybutor. 

Cena 1kWh energii elektrycznej

Najprostszym i najszybszym sposobem, który może pomóc przy samodzielnym podjęciu decyzji o zmianie sprzedawcy prądu, jest zestawienie dostępnych ofert z dotychczasową umową. Porównanie cen za 1kWh energii elektrycznej oraz średniego miesięcznego zużycia pozwala szybko wyliczyć, o ile może obniżyć się rachunek za prąd po zmianie umowy.

Zapisy w umowie – na to zwróć uwagę przy zmianie sprzedawcy prądu

Liczba sprzedawców energii elektrycznej cały czas rośnie. Już 5 lat temu dostępnych było około 400 podmiotów, z którymi możliwe było podpisanie umowy na zakup prądu. W związku z tym istnieje ryzyko natrafienia na firmę wykorzystującą nieuczciwe praktyki rynkowe. Żeby się przed tym ustrzec, warto dokładnie przeczytać warunki umowy, m.in. zwrócić uwagę na:

  •         cenę energii za 1kWh zużywanej energii,
  •         źródło pochodzenia energii, jaki jej ułamek pochodzi ze źródeł odnawialnych,
  •         warunki rozliczania zawieranej umowy,
  •         dodatkowe świadczenia i usługi, które mogą być oferowane przez nowego sprzedawcę oraz ich koszty, np. serwis, ubezpieczenia,
  •         warunki wypowiedzenia umowy (ewentualne kary i inne koszty),
  •         wysokość opłat po okresie obowiązywania oferty.

Zmiana sprzedawcy – to proste!

Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej można przeprowadzić samodzielnie lub wesprzeć się pomocą firm, które posiadają w tym doświadczenie. To one pozwalają przeprowadzić odbiorcę prądu przez ścieżkę zmiany.

Samodzielnie przeprowadzony proces

Analiza ofert, które przedstawiają sprzedawcy to pierwszy krok w procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

Po podjęciu decyzji następuje etap zawarcia umowy z nowym i wypowiedzenia z poprzednim dostawcą. Jeśli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy energii, niezbędne jest podpisanie niezbędnych dokumentów z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD) o świadczenie przez niego usług. Warto też wiedzieć, że każdorazowa zmiana sprzedawcy obliguje odbiorców o przesłanie zgłoszenia tego faktu operatorowi.

Ostatnim krokiem jest wykonanie rozliczenia z dotychczasowym podmiotem. Realizuje się to za pośrednictwem odczytu z licznika. Niezbędne jest przesłanie jego stanu zarówno nowemu, jak i poprzedniemu sprzedawcy.

Krótsza procedura zmiany sprzedawcy

Procedury związane z przekazaniem dokumentów do operatora sieci dystrybucyjnej mogą zostać zrealizowane osobiście przez odbiorców. Natomiast możliwe jest jej uproszczenie. Wystarczy wybrać sprzedawcę, podpisać z nim umowę i przekazać mu pełnomocnictwo. Dzięki temu, w ramach pełnomocnictwa ten sam podmiot, jakim może być np. Polenergia, przejmie formalności związane z OSD.

 

Źródła:

Jak płacić mniej za prąd? Poradnik dla gospodarstw domowych, Edycja – PAŹDZIERNIK 2023 r., Rachuneo i Polenergia

ure.gov.pl

  1. Łangowski, Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – uwarunkowania rynkowe w Polsce, Rynek energii nr 3 (124) 2016