< powrót

Czym jest biomasa? Wyjaśniamy

Biomasa co to jest?

Od zarania dziejów człowiek wykorzystywał proces pozyskiwania energii z biomasy, nie mając jeszcze świadomości samego zagadnienia. Pomimo upływu wieków i zmian koncepcji dotyczących pozyskiwania energii, obecnie nadal stawiamy na ten model. Zacznijmy od wyjaśnienia samego pojęcia i jego charakterystyki.

Czym jest biomasa i co to znaczy, że można z niej pozyskiwać energię? Pojęcie biomasy oznacza wszystkie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które można wykorzystać do tworzenia energii. Zalicza się do nich zarówno poprodukcyjne odpady roślinne, jak i rośliny uprawiane specjalnie w tym celu. To także produkty pochodzenia zwierzęcego i odpady związane z hodowlą. Pozyskiwanie energii polega na odzyskiwaniu z biomasy cennych składników powstałych w procesach fotosyntezy, a zatem przede wszystkim węgla.

Obecnie biomasa stanowi największy wkład w produkcję energii odnawialnej, o których więcej pisaliśmy w artykule “Odnawialne źródła energii – poznaj wady i zalety”. W naszym kraju prawie 20% mocy pozyskiwanej z OZE powstaje za sprawą wykorzystywania odpadów roślinnych. W Unii Europejskiej jest to nawet do 50%, co pokazuje, że nadal mamy ogromne możliwości wykorzystania tych surowców. (podanie źródła).

Czym jest biomasa

Zastosowanie biomasy

Istnieje kilka sposobów na wykorzystanie biomasy. Energia może być pozyskiwana przy wykorzystaniu naturalnych procesów, jakim ulegają produkty roślinne i zwierzęce. Odzyskuje się między innymi gazy i biopaliwa, które powstają w czasie kontrolowanych procesów gnilnych i fermentacyjnych. Jednak najwięcej energii powstaje w procesach spalania węgla zawartego w roślinach.

Biomasa w postaci suchej wykorzystywana jest do zasilania bloków energetycznych służących do produkcji prądu i ciepła. Jest także prasowana pod ciśnieniem i w formie pelletu trafia do prywatnych odbiorców. Do palenia stosuje się głównie odpady tartaczne i produkty przemysłu drzewnego, których nie da się wykorzystać w inny sposób. W ostatnich latach popularne stały się rośliny wysokoenergetyczne, które uprawiane są tylko z myślą o wykorzystywaniu w procesach spalania.

Biomasa – kontrowersje

W niektórych kręgach biomasa wzbudza pewne kontrowersje, które spowodowane są głównie faktem, iż energia z materiału pozyskiwana jest w procesach spalania, a jednym z odpadów procesu jest dwutlenek węgla. Z założenia odnawialne źródła energii mają być neutralne dla środowiska i nie powodować w nim dodatkowej szkody.

Argumenty ekologów opierają się jednak na właściwościach i charakterystycznych umiejętnościach roślin. W trakcie wzrostu rośliny pobierają dwutlenek węgla z powietrza, który przetwarzają na składniki odżywcze. W czasie życia roślina przetwarza więcej dwutlenku węgla, niż powstaje w wyniku jej spalania. Bilans można zatem uznać za dodatni, czyli na korzyść ekosystemu.

Zalety biomasy – energia odnawialna i ogólnodostępna

Do głównych zalet biomasy należy zaliczyć ogólny dostęp do składników i pełną odnawialność. Materiał roślinny pochodzący z odpadów poprodukcyjnych jest dostępny w niemal każdej szerokości geograficznej. Także rośliny uprawiane tylko z myślą o późniejszym wykorzystaniu w energetyce, można dostosować do konkretnych warunków klimatycznych. Na przykładzie niektórych państw skandynawskich można uczyć się też tworzenia sieci dostawców i przetwórców odpadów, co pozwala traktować ten materiał jako zasób.

Biomasa jest też oczywiście surowcem w pełni odnawialnym, ponieważ do takiej grupy zaliczamy rośliny uprawne. Każdego roku w tym samym miejscu można uprawiać kolejne partie roślin i wykorzystywać je ponownie w procesach pozyskiwania energii. Dodatkowo dochodzi czynnik wykorzystywania odpadów poprodukcyjnych i surowców gorszej jakości, które normalnie byłyby pozostawione do samoczynnej biodegradacji.