< powrót

Czym są odnawialne źródła energii?

Termin zielona energia w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością. Maksymalne wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie oferuje natura, wydaje się nie tylko bardzo atrakcyjne, ale również opłacalne. Ceny prądu nieustannie rosną, a ekolodzy stale przypominają, jak istotne jest podejmowanie świadomych działań na rzecz ochrony środowiska. Czym więc są odnawialne źródła energii? Jakie rodzaje OZE wyróżniamy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy!

Odnawialne źródła energii, jak sama nazwa wskazuje, to nośniki energii, które samoistnie się odnawiają, a co za tym idzie – nie wyczerpują się. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która dalej określana jest jako „Ustawa o OZE” stanowi, iż odnawialnym źródłem energii są „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (art. 2 ustawy o OZE).

Ogólnie rzecz ujmując, są to naturalne zasoby środowiska, pozwalające na wytworzenie energii lub ciepła, stanowiące jednocześnie alternatywę dla paliw kopalnych. Ponadto ich wykorzystanie nie powoduje żadnych deficytów tego źródła w środowisku – często nazywane są również wspomnianą już “zieloną energią”. Przypomnijmy, że paliwa kopalne w dużej mierze wpływają na zwiększenie globalnego ocieplenia i zanieczyszczają powietrze, gleby oraz wody gruntowe. Dzięki odnawialnym źródłom energii możliwe jest pozyskiwanie czystej i bezpiecznej dla środowiska energii.

Przykłady odnawialnych źródeł energii

Obecnie trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie np. gałęzi społecznych bez wykorzystania energii – mowa tu, chociażby o napędzie maszyn i różnorodnych urządzeń. Mimo że jeszcze do niedawna jednym z najpopularniejszych nośników był węgiel kamienny i brunatny, czyli nieodnawialne źródła energii to dziś coraz chętniej wykorzystywane są niewyczerpalne źródła energii lub inaczej – energia odnawialna. Najwyższa pora dowiedzieć się, jakie są odnawialne źródła energii w Polsce. Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje:

  • energię promieniowania słonecznego,
  • energię wiatru,
  • energię zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi),
  • energię wody (hydroenergia),
  • stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

I tak przykładami odnawialnych źródeł energii mogą być więc promienie słoneczne, wiatr, woda, geotermia, fale morskie czy biomasa.

Energia promieniowania słonecznego

Energia promieniowania słonecznego, która często nazywana bywa także energią słoneczną, pochodzi z promieni słonecznych. Ten rodzaj odnawialnych źródeł energii uznawany jest za jeden z najczystszych i najpowszechniejszych. Wykorzystywana jest przede wszystkim do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Z kolei pozyskiwanie możliwe jest dzięki ogniwom fotowoltaicznym lub kolektorom słonecznym. Ogniwa fotowoltaiczne (PV) są głównymi elementami paneli fotowoltaicznych zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych – ich działanie polega na konwersji promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Kolektory słoneczne poprzez konwersję fototermiczną przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię cieplną. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla domu, jak i przedsiębiorstw.

Fotowoltaika jest drugą najtańszą technologią wytwarzania energii i stanowi naturalne dopełnienie energii wiatrowej, między innymi dzięki komplementarnemu profilowi produkcji. Fotowoltaiczną doliną Polenergiii jest obecnie gmina Sulechów. To właśnie tam – już w 2019 roku uruchomiliśmy pierwsze Farmy Fotowoltaiczne Sulechów I o mocy 8 MWp. W tym roku moc słonecznych inwestycji w Sulechowie wzrosła do 30 MWp. Gotowe do eksploatacji są instalacje słoneczne o mocy ponad 6 MWp w gminie Buk pod Poznaniem. Kolejne trzy projekty w Świebodzinie i Strzeline są przygotowywane do realizacji. Planowana ich moc to aż 66 MWp.

Energia wiatru

Do wytworzenia energii wiatru niezbędne jest zastosowanie wiatraków wyposażonych w turbiny wiatrowe – te posiadają tzw. łopaty wiatrowe wprawiane w ruch przez wiatr. Turbiny wiatrowe podczas ruchu obrotowego przekształcają energię kinetyczną w energię elektryczną. Skupiska takich wiatraków określane są mianem farm wiatrowych, które mogą być lądowe lub morskie. Polenergia dysponuje własnymi instalacjami OZE w postaci farm fotowoltaicznych. Jeżeli chodzi o morskie farmy lądowe, to jeszcze w 2018 roku podjęliśmy współpracę z Equinor zakładającą wspólną realizację projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. Z kolei w grudniu 2019 roku podpisaliśmy umowę o współpracy przy realizacji projektu MFW Bałtyk I.

Ponadto inwestujemy także w elektrownie wiatrowe na lądzie jak chociażby FW Modlikowice, FW Gawłowice, FW Łukaszów czy FW Szymankowo – łączna liczba aktywnych farm wiatrowych wynosi 9. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić dwie kolejne farmy wiatrowe: Dębsk (farma o mocy 121 MW) i Kostomłoty (farma o mocy 27 MW). Interesuje Cię energia wiatru dla biznesu? Sprawdź nasza ofertę!

Energia zasobów geotermalnych

Energia zasobów geotermalnych to energia cieplna z wnętrza Ziemi, która gromadzi się w wodach, skałach i parze. Ciepło powstaje dzięki takim procesom jak np. rozpad radioaktywnych izotopów. W mniejszym stopniu mówimy tu jednak o energii elektrycznej. W przypadku energii geotermalnej do wydobywania ciepłej wody geotermalnej wykonywane są odwierty. Warto wspomnieć, że wodę pozyskiwać można na dwa sposoby: bezpośredni lub pośredni. Metoda bezpośrednia polega na doprowadzeniu wody systemem rur, a pośrednia – oddaniu ciepła zimnej wodzie znajdującej się w zamknięty obiegu.

Energia wodna

Energia wodna lub inaczej hydroenergia to kolejny rodzaj odnawialnych źródeł energii. Tradycja korzystania z wody jako źródła energii znana jest od dawien dawna. W zdecydowanej większości zasoby pochodzą tu z wód śródlądowych. Energia wodna w Polsce wykorzystywana jest za pomocą elektrowni wodnych – te dzięki specjalnym turbinom przetwarzają energię mechaniczną wody w energię elektryczną.

Energia biomasy

Energia biomasy to przykład odnawialnych źródeł energii powstający dzięki wykorzystaniu wszelkich biodegradowalnych i organicznych substancji. Wyróżniamy tu m.in. odpady drewniane, rolne, biodegradowalne odpady komunalne, biodegradowalne pozostałości z oczyszczalni, czy zakładów przemysłowych. W Polsce energia ta wykorzystywana jest przede wszystkim dzięki spalaniu biomasy – jest to bardzo korzystne pod kątem niskiej emisji dwutlenku węgla, a także szerokiej dostępności.

Obecnie głównym celem strategicznym polityki energetycznej Polski jest ciągłe zwiększenie wykorzystania OZE. Dzięki temu, że istnieje wiele rodzajów odnawialnych źródeł energii, możliwe jest całkowite zrezygnowanie z wydobywania i przetwarzania ropy naftowej czy węgla kopalnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat OZE zachęcamy do kontaktu z nami!

Z chęcią opowiemy Ci więcej.