< powrót

Jak czytać fakturę za energię elektryczną?

Jak czytać fakturę za energię?

Faktura za energię elektryczną zawiera wiele pozycji. Zrozumienie każdej z nich może być czasochłonne i niejednokrotnie skomplikowane. Ponadto w zależności od sprzedawcy mogą się one nieco od siebie różnić. W celu zaplanowania działań związanych z oszczędnościami w gospodarstwach domowych czy w przedsiębiorstwach niezbędna staje się umiejętność analizy faktury.

Dwie faktury za energię elektryczną

Zazwyczaj myśląc o fakturze za prąd, wydaje się, że będzie to jeden dokument. Jednak nie zawsze tak jest – gospodarstwach domowych zawierane są umowy kompleksowe, czyli klient otrzymuje jedną FV. W przypadku działalności gospodarczych i firm obowiązują umowy sprzedażowe, a więc klient biznesowy otrzymuje osobną fakturę za sprzedaż i osobną za dystrybucję energii elektrycznej.

Szczegółowy wygląd faktury za energię czynną od Polenergii Sprzedaż zobaczysz w poradniku „Jak płacić mniej za prąd?”

Czy warto zdecydować się na usługę faktury elektronicznej?

Fakturę za energię elektryczną można otrzymywać w sposób tradycyjny za pośrednictwem poczty. Jednak obecnie wygodniejszym rozwiązaniem okazuje się faktura wystawiana i wysyłana w wersji elektronicznej czyli tzw. e-Faktura. Poprzez dostęp do systemu np. eBok Polenergii Sprzedaż otrzymujemy dostęp do swoich faktur, co daje możliwość prostej analizy zużycia. Ponadto, oprócz tego w jednym miejscu widnieją też informacje o zapłaconych i niezapłaconych rachunkach za energię oraz inne dokumenty finansowe. Dodatkowym atutem są bezpieczne płatności oraz redukcja śladu węglowego, czyli dbanie o środowisko.

Podstawowe pozycje na fakturze

Choć dokumenty od każdego sprzedawcy mogą wyglądać nieco inaczej, to na każdym z nich powinny znaleźć się te same podstawowe informacje. Przede wszystkim są to:

 1.       dane użytkownika, obejmujące dane kontaktowe i korespondencyjne,
 2.       numer identyfikacyjny klienta,
 3.       dane sprzedawcy energii,
 4.       numer faktury,  
 5.       grupa taryfowa ,
 6.       numer licznika energii elektrycznej, numer PPE (Punktu Poboru Energii)
 7.       typ odczytu (np. rzeczywisty, szacunkowy, zdalny),
 8.       okres rozliczeniowy,
 9.       kwota do zapłaty.

Zazwyczaj wszystkie te informacje zawarte są na dwóch stronach faktury.

Pierwsza strona faktury

Z reguły na pierwszej stronie znajdują się podstawowe dane. Można uznać, że jest to podsumowanie pozostałej części dokumentu. Dane klienta oraz sprzedawcy energii powinny być umieszczone na pierwszej stronie razem z okresem rozliczeniowym. Ponadto podstawowa część zawiera kwotę do zapłaty oraz datę, do której należy ją uiścić.

Druga strona faktury

Na drugiej stronie widnieją bardziej szczegółowe dane, uwzględniające opłaty. Znajdują się tu także informacje niezbędne do analizy zużycia i cen, w szczególności zestawienie ilości energii pobranej, jej cena jednostkowa, a także pozostałe opłaty.

Grupa taryfowa

W zależności od wyboru grupy taryfowej cena jednostkowa za kWh może się różnić. W przypadku gospodarstw domowych spotkać można taryfy G11, G12 oraz G12w.

 • w taryfie G11 cena za 1kWh pobranej energii elektrycznej jest taka sama w ciągu dobry.
 • G12 to dwie strefy czasowe. W godzinach szczytu cena za 1 kWh pobranej energii elektrycznej jest wyższa niż w godzinach pozaszczytowych (22.00 – 6.00 i najczęściej 13.00 -15.00).
 • w taryfie G12w warunki są takie same jak w G12, lecz dodatkowo w weekendy cena za energię jest niższa od cen w godzinach szczytu.

Sposób rozliczania

Warto wspomnieć, że faktury mogą się różnić także z uwagi na sposób rozliczenia. Najczęściej otrzymujemy kilka  faktur prognozowanych i jedną fakturę rozliczeniową. Kwota do zapłaty na fakturze prognozowanej jest wynikiem analiz dotychczasowego zużycia energii, dzięki temu okresowe rachunki opiewają na podobną prognozowaną kwotę. Rozliczenia otrzymujemy po zakończeniu pewnych ustalonych okresów np. po pół roku lub po roku opłat realizowanych zaliczkowo. Wówczas następuje podsumowanie wpłat oraz zużycia w wyniku którego może pojawić się konieczność dopłaty gdy zużycie energii przewyższyło prognozy albo nadpłata, jeżeli zużyliśmy mniej prądu niż prognozował sprzedawca energii. Innym rozwiązaniem, preferowanym przez większość klientów jest rachunek za rzeczywiste zużycie, którego podstawą jest comiesięczny odczyt z licznika energii elektrycznej dokonywany przez Dystrybutora (OSD). Faktury za rzeczywiste zużycie w miesięcznych okresach rozliczeniowych otrzymują wszyscy klienci Polenergia Sprzedaż. 

Źródła:

 • Materiały grupy Polenergia
 • Jak płacić mniej za prąd? Poradnik dla gospodarstw domowych, Edycja – PAŹDZIERNIK 2023 r., Rachuneo i Polenergia
 • https://www.are.waw.pl/o-are/aktualnosci/w-jaki-sposob-czytac-rachunek-za-energie-elektryczna