< powrót

Prąd budowlany. Energia na budowie – wszystko, co musisz wiedzieć

Media na działce: energia elektryczna

Energia elektryczna należy do podstawowych mediów, które powinny zostać doprowadzone do działki. Często jednak na jej terenie nie ma jeszcze przyłącza stałego. W związku z tym energię należy doprowadzić w inny sposób, np.:

  • wykonać przyłącze stałe,
  • wykonać przyłącze tymczasowe, 
  • zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy lub magazyn energii.

Przyłącze stałe

Przyłącze stałe jest rozwiązaniem najbardziej czasochłonnym, ponieważ jego wykonanie może trwać nawet rok. Warto rozważyć wystąpienie o taki przyłącze z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ często okazuje się korzystnym pod względem kosztów rozwiązaniem. W tym celu niezbędne jest ustalenie warunków przyłączenia do sieci, a co za tym idzie złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do dystrybutora. Następnie należy wybrać właściwą taryfę – prąd budowlany. Niestety cena prądu budowlanego jest wyższa niż zwykłego dla gospodarstw domowych.

UWAGA: Na danym obszarze dystrybutor energii jest jeden. Natomiast użytkownik sieci ma możliwość wyboru dowolnego dostawcy energii elektrycznej np. Polenergii Sprzedaż oferującej w 100% zieloną energię.

Niektóre działki budowlane posiadają już w swoim obszarze skrzynkę ze złączem kablowym. Wówczas nie ma konieczności wykonywania dodatkowych przyłączy, wystarczy tylko wybrać odpowiedniego sprzedawcę. 

Przyłącze tymczasowe

W przypadku, kiedy inwestor planuje rozpocząć budowę wcześniej, jeszcze przed wykonaniem przyłącza stałego, możliwe jest doprowadzenie energii elektrycznej za pośrednictwem przyłącza tymczasowego. Jest to rozwiązanie przejściowe, możliwe do uzyskania już w ciągu kilku tygodni. Jego realizacja odbywa się za pośrednictwem odrębnych warunków i jest w pełni finansowana przez inwestora. Procesy uzyskania przyłącza stałego i tymczasowego mogą być prowadzone w tym samym czasie. 

Inne rozwiązania

Energia elektryczna na placu budowy jest niezbędna, lecz zamiast przyłącza energetycznego można zastosować agregat prądotwórczy albo magazyn energii. Należy jednak pamiętać, że agregat ma wiele wa –, rozwiązanie to jest drogie i wymaga sporo wysiłku związanego z jego zakupem bądź wynajmem, a także z koniecznością dostarczenia paliwa, ponadto wydziela spaliny i jest głośne. Natomiast w przypadku magazynu energii konieczne jest jego wypożyczenie lub zakup.

Prąd budowlany – czym różni się od tradycyjnego?

Nie ma jednoznacznej definicji opisującej, czym jest prąd budowlany. Najprościej ujmując, możemy opisać go, jak energię elektryczną dostarczaną na cele budowy obiektu. Taryfa prądu budowlanego, to nic innego jak taryfa dla małej firmy należąca do grupy C np.: C11, C12a, C12b. Zazwyczaj dostawcy energii elektrycznej podczas prac budowlanych zabraniają korzystania z taryf przeznaczonych do użytku przez gospodarstwa domowe i na tej podstawie mogą ponieść karę pieniężną. 

Co składa się na cenę prądu budowlanego? 

Bez względu na rodzaj przyłącza, czy jest to przyłącze stałe czy tymczasowe, budowa domu powinna opierać się na energii elektrycznej pochodzącej z taryfy C dla firm. Zazwyczaj jest to mniej korzystne finansowo rozwiązanie, ponieważ prąd dla firm jest droższy niż dla gospodarstw domowych. Cena za 1kWh energii elektrycznej różni się z uwagi na: 

  • moc umowną, 
  • taryfę, w której cena jednostkowa może być różna, 
  • opłaty dodatkowe.

Podpisanie umowy z dostawcą wiąże się ze wskazaniem mocy umownej oraz taryfy poboru energii. Żeby wybrać, jak najbardziej korzystną ofertę niezbędne jest określenie godzin, w jakich będą wykonywane prace budowlane i na tej podstawie wybrać optymalną ofertę. Natomiast w przypadku mocy umownej, zaleca się rozmowę z kierownikiem budowy, żeby wskazał najbardziej energochłonne urządzenia. 

Cena prądu budowlanego w 2023 roku

Ceny na rynku energii elektrycznej cały czas rosną. Dlatego rząd w 2023 roku uruchomił Tarczę Solidarnościową, która wpłynęła na zamrożenie cen dla gospodarstw domowych, mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw, niektórych podmiotów wrażliwych oraz jednostek samorządowych. Dlatego od 1. października cena za 1kWh prądu budowlanego w 2023 roku kosztuje maksymalnie 693 zł/MWh netto, czyli 0,69 zł/kWh netto.

Zmiana taryfy – prąd budowlany na zwykły

Z uwagi na to, że cena prądu budowlanego jest o około 20% wyższa niż w zwykłej taryfie G, inwestorzy jak najszybciej chcą zmieniać warunki umowy z dostawcą energii elektrycznej. Jednak nie można tego zrobić bez odbiorów budowlanych budynku oraz bez przedstawienia wymaganych dokumentów zakładowi energetycznemu.

W przypadku zasilania budowy z przyłącza docelowego, zmiana dotyczy jedynie aktualizacji taryfy. Natomiast w przypadku przyłącza tymczasowego dodatkowo niezbędne będą wykonanie przyłącza docelowego oraz instalacja stałego licznika energii elektrycznej. 

 

Źródła:

Materiały Grupy Polenergia 

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004125