< powrót

Jak kształtują się ceny na rynku energii elektrycznej
u sprzedawców energii?

Cena energii elektrycznej stale rośnie, a ostateczny odbiorca za taki stan rzeczy wini firmę, której logo widzi na rachunku za prąd. Tymczasem rynek energii to skomplikowany i złożony system, w którym sprzedawca jest tylko jednym z czynników. Od czego zależy cena prądu u sprzedawcy i który z podmiotów ma najkorzystniejszą ofertę?

 

Kim jest sprzedawca energii?

Jeszcze kilkanaście lat temu przedsiębiorstwa energetyczne zajmowały się produkcją, przesyłem i sprzedażą prądu elektrycznego. Duże zakłady kompleksowo dbały o dostawy i zajmowały się każdym aspektem tego procesu. Obecnie za te trzy działy odpowiadają inne podmioty, choć nadal wielu końcowych odbiorców korzysta z prądu wyprodukowanego, dostarczonego i sprzedanego przez tę samą grupę energetyczną.

Sprzedawca energii to podmiot, którego logo znajduje się na wspomnianym rachunku. Od 2007 roku każdy odbiorca sam może dokonać wyboru firmy, która będzie mu sprzedawała energię. Jest to podmiot, który działa na sieciach przesyłowych firm energetycznych. Prowadzi jedynie sprzedaż prądu i wyposaża odbiorcę we własny licznik energii elektrycznej. Usługa sprzedawcy nie obejmuje serwisowania i budowy sieci, czym zajmują się już wspomniane firmy energetyczne.

Zasada działania wielu mniejszych firm sprzedających prąd jest podobna. Na giełdzie energii kupują kontrakty na dostawę prądu, a następnie sprzedają je bezpośrednio prywatnym odbiorcom. W wielu przypadkach są to umowy podpisywane bezpośrednio z firmami energetycznymi wytwarzającymi prąd.

Czasem sprzedawca jest też producentem prądu i korzysta z własnych farm wiatrowych, słonecznych lub instalacji do hydroenergetyki. Do takich firm należy Polenergia, dostawca prądu dla biznesu i dla prywatnych odbiorców. Dysponujemy potężnym zapleczem w postaci własnych farm do pozyskiwania prądu z OZE. Dzięki temu możemy zaoferować niższe ceny, a dodatkowo jesteśmy mniej podatni na zmiany na rynku hurtowym.

Cena energii elektrycznej – co ma na nią wpływ?

Przeglądając oferty sprzedawców, można dojść do wniosku, że nie zawsze obecnie obowiązująca umowa jest dla odbiorcy najkorzystniejsza. Wystarczy zmiana sprzedawcy, żeby zaoszczędzić nawet do kilkuset złotych. Niższe ceny energii elektrycznej mogą wynikać z wielu czynników, takich jak:

  • niższa marża firmy,
  • korzystny kontrakt z dostawcą,
  • szczególne zapisy umowy, których nie oferuje konkurencja,
  • własna produkcja energii z OZE.

Nie można jednak zapominać, że sprzedawcy są częścią dużego rynku. Choć są w stanie w pewnym zakresie kształtować ostateczną cenę, nie mają wpływu na zachowanie rynków krajowych, europejskich i światowych. Wzrost ceny prądu dotyka także sprzedawców, dlatego ich oferta zmienia się wraz ze wzrostem cen prądu na świecie.

Który sprzedawca ma najkorzystniejszą ofertę?

Wybierając sprzedawcę, warto bardzo dokładnie zapoznać się z jego ofertą. Zanim zdecydujemy się na licznik energii elektrycznej od nowej firmy, należy przyjrzeć się swoim potrzebom. Część firm oferuje lepsze stawki w godzinach nocnych, inne lepsze ceny energii elektrycznej dla firm, a niektórzy gwarantują niezmienność ceny w dłuższym okresie.

Należy pamiętać też o precyzyjnym przestrzeganiu terminów związanych z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy i zawarciem nowej.

Nie zawsze kilka groszy na jednostce jest w stanie przekonać odbiorcę do zmiany, ale już gwarancja dostaw prądu w całości pozyskanego dzięki OZE może być już argumentem przeważającym szalę na korzyść konkretnego sprzedawcy. Zachęcamy do sprawdzenia oferty sprzedawcy prądu Polenergia dla domu i firmy, który daje takie gwarancje.