< powrót

Taryfa gwarantowana OZE – co to oznacza?

Taryfa gwarantowana dla odnawialnych źródeł energii to forma wsparcia dla inwestujących w OZE. Polega na zapewnieniu stałych stawek za zakup energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Daje gwarancję odkupienia wyprodukowanego prądu i zapewnia określone dochody. Na czym polega i czy można uznać ją za opłacalną?

Czym jest taryfa gwarantowana?

Gospodarka energetyczna naszego kraju opiera się na węglu, a prawie 70 procent wyprodukowanego prądu pochodzi ze spalania stałych paliw kopalnych. To nieekologiczne i coraz mniej ekonomiczne źródło energii, które staramy się zastąpić źródłami odnawialnymi. Instalacje OZE są jednak bardzo kosztowne, dlatego stworzono system ulg i zachęt, które mają zwiększyć ilość osób zainteresowanych takimi rozwiązaniami.

Jedną z zachęt trafiających do producentów prądu, jest taryfa gwarantowana. To rodzaj umowy, na mocy której zielona energia (o której więcej, przeczytasz w naszym artykule zatytułowanym “Czym są odnawialne źródła energii?”) będzie w całości skupowana przez firmy energetyczne. Wskazane są stałe stawki za kilowatogodziny (kWh), których wartość zależy od mocy instalacji. Dzięki taryfie inwestor jest w stanie wybudować sieć większą niż jego zapotrzebowanie energetyczne. Gwarancja odkupu i stałe stawki sprawiają, że inwestor może samodzielnie i precyzyjnie obliczyć, w jakim okresie sieć zwróci się i zacznie przynosić dochód. Nie musi też oglądać się na aktualne ceny na aukcjach energii.

Z założenia taryfy gwarantowane dla prosumentów i producentów mają obowiązywać przez 15 lat, jednak nie dłużej, niż do 2035 roku. W tym czasie możliwe są zmiany stawek, a także niektórych warunków przystąpienia do programu. Przewidywano, że pomoc poprzez taryfy gwarantowane doprowadzi do rozwoju rynku i poprawy jego konkurencyjności. Po 2035 roku nie będzie już potrzebna.

Kto może skorzystać z taryfy gwarantowanej?

Z założenia taryfa gwarantowana oferowana jest wszystkim producentom zielonej energii elektrycznej. Mogą z niej skorzystać prywatne osoby, które budują instalacje na własny użytek i postanawiają dobudować do sieci kilka paneli więcej, niż wynika z ich zapotrzebowania. Taryfy gwarantowane dla prosumentów cieszą się popularnością zwłaszcza wśród inwestorów, którzy przewidują w przyszłości powiększenie budynku i zwiększenie zużycia. Na podobnych zasadach z taryfy gwarantowanej mogą skorzystać instytucje publiczne, organizacje, a także przedsiębiorcy.

Pozostając na chwilę przy temacie przedsiębiorców, warto wskazać dwie grupy biznesowe, które są zainteresowane podpisaniem umowy na taryfy gwarantowane. Pierwsza grupa do firmy produkcyjne, które chcą być samowystarczalne energetycznie, a mają środki na rozbudowę sieci do rozmiarów większych, niż ich zapotrzebowanie. Druga grupa to przedsiębiorstwa nastawione w całości lub części działalności na zysk z instalacji. Zapewnianie stałej stawki i pewnego zbytu gwarantuje im szybki zwrot inwestycji i możliwość dalszego zarobku lub rozwoju kolejnych sieci.

Jakie źródła energii elektrycznej są objęte taryfą gwarantowaną?

Taryfa gwarantowana oferowana jest producentom energii odnawialnej z wielu źródeł. Przede wszystkim mogą z niej skorzystać osoby inwestujące w fotowoltaikę, czyli najpopularniejsze obecnie źródło odnawialne. Taryfy gwarantowane dla prosumentów mają doprowadzić do tego, aby inwestorzy budowali sieci PV większe, niż ich zapotrzebowanie.

Ustawa podejmująca tematykę taryfy gwarantowanej wskazuje też na inne źródła energii elektrycznej. Na stałe stawki mogą liczyć producenci wykorzystujący do tego biogaz rolniczy, pozyskiwany z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. Podobne warunki otrzymają inwestorzy budujący instalacje wykorzystujące hydroenergię do wytworzenia prądu. Warunkiem jest to, że moc instalacji nie może być mniejsza, niż 500 kW.

Obecnie taryfa gwarantowana ze stałymi stawkami za energię okazuje się niezbyt atrakcyjną zachętą. Ceny energii elektrycznej na rynku w ostatnich latach rosną niewspółmiernie do proponowanych stawek. Mimo wszystko, dla osób inwestujących w fotowoltaikę nadal jest to sposób na pokrycie większości kosztów inwestycji.