< powrót

Jak należy czytać fakturę za prąd, będąc prosumentem?

Jak należy czytać fakturę za prąd, będąc prosumentem?

Inwestycja w sieci fotowoltaiczne sprawia, że rachunki za energię elektryczną stają się znacznie niższe. Nie oznacza to jednak całkowitego braku opłat dla prosumentów. Faktury nadal będą dostarczane przez dystrybutora, jednak zawarte w nich informacje będą nieco inne. Co oznacza pojęcie prosumenta i jak czytać fakturę za prąd przy fotowoltaice?

Umowa prosumenta i faktury za prąd przy fotowoltaice

Fotowoltaika ma wiele niepodważalnych zalet i umożliwia korzystanie z darmowej energii. Jednak największą wadą sieci jest to, że w skali dnia i roku generują nierównomierną ilość energii. Dla ograniczenia wynikających z tego kłopotów dla prywatnych odbiorców i firm przygotowano formę rozliczenia określaną jako prosumencką. Co to oznacza?

Prosument to określenie łączące słowa producent i konsument. Oznacza osobę prywatną lub firmę, która jednocześnie wytwarza prąd i korzysta z sieci energetycznej. Prosument w sieci operatora niejako przechowuje nadwyżki energii, których nie wykorzysta na bieżące potrzeby. Może z nich korzystać w okresie ograniczonej produkcji energii i nocą. Opłatą za usługę jest konkretny procent całej energii przesłanej do operatora, która przepada na jego rzecz.

Sieci fotowoltaiczne dla domów i firm najczęściej są projektowane w taki sposób, aby generowały ponad 30% więcej energii, niż zapotrzebowanie. Wynika to z opustów na rzecz firm energetycznych. Jednak nie oznacza to, że nie będziesz otrzymywał żadnej faktury za prąd przy fotowoltaice. Operator pobiera standardowe opłaty za utrzymanie sieci i płynność dostaw.

Jak czytać fakturę za prąd i jakie pozycje się na niej znajdują?

Nie każdy prosument wie, jak należy czytać fakturę za prąd. Szczególnie w przypadku nowych faktur, które przychodzą po raz pierwszy, mogą pojawić się spore wątpliwości. Analizując fakturę za prąd przy fotowoltaice, musisz zwrócić uwagę na cztery najważniejsze punkty, których nie było na dotychczasowym rozliczeniu:

  • ilość zużytej energii – wskazuje wartość zużycia prądu, która była wyższa od produkcji;
  • ilość wyprodukowanej energii – nadwyżka prądu, której nie udało się zużyć na bieżące potrzeby i została wysłana do operatora;
  • ilość energii rozliczonej opustem – ilość prądu, jaka została pobrana przez zakład energetyczny na rzecz usługi. W sieciach do 10 kWp jest to równowartość 20%, a przy większych 30% całej przesłanej energii;
  • nadwyżka energii – różnica pomiędzy ilością wyprodukowanego prądu a pobranego na rzecz zakładu energetycznego.

Nadwyżki energii na fakturze za prąd – co można z nimi zrobić?

Przy dobrze zaprojektowanych sieciach faktura za prąd w okresie letnim będzie zawierała tylko stałe opłaty za utrzymanie sieci. Analizując rachunki miesiąc do miesiąca w okresie letnim, możesz zauważyć jeszcze jedną wartość, czyli współczynnik ilościowy. Oznacza on ilość nadprodukcji energii, która została wysłana do sieci i nie została z niej odebrana w danym okresie rozliczeniowym ze względu na niskie zapotrzebowanie.

Ten współczynnik nie oznacza Twojej straty, a jedynie ilość energii, którą możesz odebrać z zakładu energetycznego w ziemię. Nie poniesiesz dalszych kosztów, poza wcześniej potrąconym opustem. Zgromadzoną energię możesz pobierać przez rok od miesiąca, w którym została przesłana do sieci. Dla ułatwienia rozliczenia, raz na pół roku faktura za prąd przy fotowoltaice zawiera podsumowanie i rozliczenie nadwyżek.

Faktura za prąd dla nowych sieci fotowoltaicznych różni się nie tylko kwotą konieczną do zapłaty, ale także sposobem rozliczenia. Jeśli masz wątpliwości związane z przyszłymi opłatami i wysokością faktury za prąd przy fotowoltaice, skontaktuj się z nami – wszystkie niezbędne informacje dostępne są w zakładce kontakt i wyjaśnij kwestie związane z montażem instalacji w Twoim domu i firmie.