< powrót

Jak skutecznie zarządzać kosztami energii elektrycznej we Wspólnocie Mieszkaniowej

zarządzanie energią elektryczną we wspólnocie mieszkaniowej

Większość wspólnot mieszkaniowych pozostaje na umowie kompleksowej z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, nie zmieniając go przez długi czas. Istnieje kilka powodów tego stanu rzeczy.

Po pierwsze, niektóre wspólnoty chcą korzystać z tarczy i gwarantowanych przez nią niskich cen, które oferuje im obecny dostawca.

Po drugie, wielu zarządów podpisało umowę terminową w okresie sprzed wzrostu cen, co powoduje, że obecnie pozostają na niej mimo zmieniającej się sytuacji na rynku.

Po trzecie, często brakuje im wiedzy na temat rynku energetycznego, co sprawia, że obawiają się zmiany dostawcy.

Korzyści dla wspólnoty z podpisania korzystnej umowy na dostawę energii elektrycznej

1. Redukcja kosztów energii elektrycznej

Podpisanie korzystnej umowy na dostawę energii elektrycznej może przynieść znaczną redukcję kosztów dla wspólnoty mieszkaniowej. Koszty energii elektrycznej na częściach wspólnych budynków mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Obniżenie tych rachunków oznacza więcej środków, które wspólnota może przeznaczyć na inne cele np. remontowe.

2. Stabilność finansowa dzięki długoterminowej umowie

Podpisanie długoterminowej umowy z gwarancją ceny energii elektrycznej pozwala na zaplanowanie rocznego budżetu wspólnoty bez obaw o nagłe wzrosty cen prądu. Uniknięcie corocznych zmian w czynszu z tytułu rosnących cen energii elektrycznej zapewnia stabilność finansową i przewidywalność dla mieszkańców. Długoterminowa perspektywa umowy pozwala również na lepsze zarządzanie finansami i skuteczniejsze planowanie inwestycji w infrastrukturę wspólnoty.

3. Wykorzystanie oszczędności na rozwój infrastruktury

Oszczędności wynikające z korzystnej umowy na energię elektryczną mogą stanowić istotny kapitał do rozbudowy i modernizacji infrastruktury wspólnoty. Dzięki niższym rachunkom za prąd, zarządcy mogą przeznaczyć dodatkowe środki na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w tereny zielone, remonty elewacji czy też rozbudowę placów zabaw dla najmłodszych.

Korzyści dla zarządców wspólnot i zarządców ze współpracy z Polenergią Sprzedaż

1.Stabilne ceny

Mieszkańcy cenią sobie stabilność w opłatach za czynsz. Im lepiej zabezpieczymy ich potrzeby poprzez podpisanie korzystnej umowy na dostawę energii elektrycznej, tym bardziej będą zadowoleni ze swojego zarządcy. Dodatkowo, większość umów zawartych na czas oznaczony posiada 1-3 miesięczny okres wypowiedzenia, co oznacza, że obniżenie opłat za energię elektryczną można mieć już od maja 2024 roku.

2. Okazja do prezentacji oszczędności

Początek roku to idealny moment na planowanie rocznych wydatków oraz czas zebrań mieszkańców z zarządcami. To doskonała okazja, aby pokazać oszczędności z tytułu podpisania korzystnej umowy długoterminowej z niskimi cenami energii elektrycznej, które zabezpieczają finanse wspólnoty na przyszłość.

Oferta Polenergii Sprzedaż dla Wspólnot Mieszkaniowych 

W naszej ofercie dla Wspólnot Mieszkaniowych stawiamy na elastyczność, stabilność oraz korzyści długoterminowe. Dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji umów i dodatkowych usług, zapewniamy kompleksową obsługę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdej wspólnoty.

Elastyczność umów dostosowana do potrzeb

Oferujemy elastyczne umowy, które mogą być dostosowane do specyfiki i wymagań każdej wspólnoty. Nasze umowy obejmują różne okresy trwania, począwszy od rocznych, aż do pięcioletnich, co pozwala naszym klientom wybrać najlepszą opcję dostosowaną do ich potrzeb i preferencji.

Odkup nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznych

W ramach naszej oferty zapewniamy także usługę odkupu nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznych, które posiadają wspólnoty. Odkupujemy całą nadwyżkę energii elektrycznej i nie pobieramy za to żadnych dodatkowych opłat. Dzięki temu wspólnota może zarobić dodatkowe środki, wykorzystując wytworzoną nadwyżkę energii.

Gwarancja stabilności nawet na 5 lat

Wiążąc się umową na pięć lat, zapewniamy naszym klientom nie tylko korzystne warunki cenowe, ale także gwarancję spokoju i stabilności. W obliczu ciągłych zmian na rynku energii, taka długoletnia umowa eliminuje ryzyko nagłych podwyżek cen, co przekłada się na stabilność finansową wspólnoty.

Odpowiedź na zmieniający się rynek

Wśród wspólnot panuje przekonanie, że cena z tarczy jest najbardziej korzystna. Jednak, rynek energii w ciągu ostatnich 6 miesięcy uległ istotnym zmianom, a ceny ustabilizowały się na korzystnym poziomie. Dlatego teraz jest doskonały moment, aby skorzystać z naszej oferty i zakontraktować się na długi okres, unikając ryzyka wzrostu cen w przyszłości.