< powrót

Nieodnawialne źródła energii – zbiór wiedzy

Stwierdzenie, że współcześnie energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania społeczeństw rozwiniętych, wydaje się zupełnie oczywiste i zrozumiałe. Co więcej, zapotrzebowanie na nią nieustannie rośnie – za taki stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim gospodarki rozwijające się w dynamicznym tempie. To z kolei stwarza spore zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, ponieważ w dalszym ciągu do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej w przemyśle i gospodarstwach domowych wykorzystywane są surowce kopalne, które z powodzeniem można zamienić w energię – to nic innego jak nieodnawialne źródła energii. Co należy wiedzieć o nieodnawialnych źródłach energii? Czym różnią się od odnawialnych źródeł energii? Wszystkie informacje znajdziesz w poniższym wpisie. Życzymy udanej lektury!

Czym są nieodnawialne źródła energii?

Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie uzupełniają się w szybkim tempie. Za przykład mogą posłużyć tu kraje rozwinięte, które energię elektryczną uzyskują przede wszystkim ze spalania paliw kopalnych – te ulegają jednak wyczerpaniu. W Polsce surowce energetyczne, które zaliczyć możemy do nieodnawialnych źródeł energii to węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, a także ropa naftowa.

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny to skała osadowa, która wytwarzana jest ze szczątków roślin pozbawionych dostępu do tlenu, a której powstaniu przypisane są dwie epoki – prem oraz karbon. Węgiel kamienny jest surowcem energetycznym, który zalega na różnych głębokościach, co wpływa na jego kaloryczność. Wyróżnia się czarną barwą i delikatnie satynowym połyskiem,  wykorzystywany jest przede wszystkim do pozyskiwania energii elektrycznej. Warto wspomnieć również o tym, że to właśnie Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, zaspokajając tym samym ponad połowę zapotrzebowania energetycznego naszego kraju. Jak to możliwe więc, że jego wydobycie, które odbywa się metodą podziemnej eksploatacji  – z roku na rok maleje? Otóż głównym powodem jest wspomniany już fakt, iż zasoby tego surowca się kończą. To właśnie dlatego tak wiele kopalni po prostu wygasa lub też zmuszona jest do wydobywania surowców znajdujących się jeszcze niżej. Z każdym kolejnym rokiem maleje również ilość eksportowanego surowca.

Podczas spalania węgla kamiennego uwalniany jest dwutlenek węgla, ale także tlenki siarki, tlenki azotu, ołowiu czy rtęci. Substancje te są szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale również dla człowieka. Szczególnie niebezpieczny jest tu dwutlenek węgla (CO2), który po kontakcie z parą wodną w powietrzu tworzy nieco słabszą wersję kwasu siarkowego.

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny to kolejny rodzaj nieodnawialnego źródła energii. Ten, podobnie jak węgiel kamienny, jest skałą osadową pochodzenia roślinnego. W odróżnieniu od węgla kamiennego wydobywany jest metodą odkrywkową, polegającą na sukcesywnym odkrywaniu kolejnych warstw surowca. O ile wydobycie węgla kamiennego sukcesywnie spada, tak w przypadku węgla brunatnego utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Dokładnie to samo dotyczy eksportu tego surowca. Węgiel brunatny przybiera barwę od brunatnej do czarnej. Dodatkowo wyróżnia się także wysoką zawartością siarki i bardzo łatwym chłonięciem wody.

Węgiel brunatny podczas spalania powoduje większą emisję szkodliwych zanieczyszczeń, niż miałoby to miejsce w wyniku spalania węgla kamiennego. Oprócz emisji dwutlenku węgla dodatkowo możemy mówić tu o emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów, a także metali ciężkich jak, chociażby kadm, ołów, rtęć. Przypomnijmy tylko, że dwutlenek węgla przyczynia się do szkodliwych zmian klimatu. Jednak oprócz tego możemy mówić także o zanieczyszczonym powietrzu, znaczącym obniżeniu poziomu wód gruntowych, a także konieczności przesiedlenia ludności. Ekolodzy biją na alarm i przypominają, że w czasach zwiększonej świadomości ekologicznej inwestowanie w kolejne kopalnie węgla jest nie tylko szkodliwe, ale również całkowicie nieetyczne.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest nieodnawialnym źródłem energii, który w zdecydowanej większości występuje w złożach wraz z ropą naftową. To nic innego, jak paliwo kopalne pochodzenia organicznego wyróżniające się bezbarwnością, bezwonnością i faktem, iż jest on lżejszy od powietrza. Głównym składnikiem – ponad 90% – jest metan. Jest to paliwo znacznie droższe niż węgiel, które podczas spalania wydziela  mniejsze ilości szkodliwych substancji. Surowiec ten wydaje się więc bezpieczniejszym rozwiązaniem – zarówno dla środowiska, jak i człowieka. Mowa tu nie tylko o emisji CO2, ale również innych szkodliwych substancji w tym m.in. rtęci, siarki czy dwutlenku azotu. W Polsce gaz ziemny wydobywany jest w zdecydowanej większości na Podkarpaciu.

Gaz ziemny zwykle wykorzystywany jest w energetyce, a także szeroko rozumianym przemyśle chemicznym. Z powodzeniem można spotkać się z nim także w gospodarstwach domowych. Chcesz żyć w zgodzie z naturą? Sprawdź ofertę odnawialnych źródeł energii dla domu.

Ropa naftowa

Ropa naftowa to ostatni już surowiec zaliczany do nieodnawialnych źródeł energii, będący  mieszaniną węglowodorów.  Wydobycie go jest długim i dość skomplikowanym procesem – konieczne jest bowiem przeprowadzenie badań sejsmicznych. Z ropy naftowej otrzymywana jest m.in. benzyna, olej napędowy, mazut, parafina, a także smary, wazeliny czy materiały syntetyczne.

Eksploatacja ropy naftowej polega przede wszystkim na wykonaniu odpowiednich wierceń, dzięki którym możliwe będzie wydobycie substancji na powierzchnię. Zastanawiasz się, jakie skutki mógłby mieć wyciek ropy? Otóż w tym przypadku możemy mówić o rozpowszechnieniu się substancji po powierzchni morza, lepka ropa może sklejać pióra ptasie, a także skrzela ryb. Ponadto ropa nie przepuszcza niezbędnego dla organizmów tlenu, a także promieniowania słonecznego. Przez to, że w naszym kraju zasoby ropy są niewielkie, musimy importować ją z innych krajów – przede wszystkim z Rosji.

Nieodnawialne i odnawialne źródła energii – czym się różnią?

Nieodnawialne i odnawialne źródła energii – zastanawiasz się, czym się od siebie różnią?  Przede wszystkim odnawialne źródła energii to te, które nie wyczerpują się w szybkim czasie, a nieodnawialne – tak. Nieodnawialne źródło energii dodatkowo bardzo trudno jest ponownie odtworzyć, a w wielu przypadkach jest to zupełnie niemożliwe. Ponadto w przypadku nieodnawialnych źródeł energii możemy mówić negatywnym działaniu na środowisku czy zaburzeniu środowiska naturalnego, o czym nie ma mowy w przypadku odnawialnych źródeł energii. Jak widać, nieodnawialne i odnawialne źródła energii diametralnie się od siebie różnią.

Interesuje Cię zrównoważone i ekologiczne pozyskiwanie energii?
Skontaktuj się z nami!