< powrót

Zapobieganie skutkom zmian klimatu

Zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka prowadzą do stopniowego pogorszenia warunków życia na ziemi. Ekspansywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i wytwarzanie energii z paliw kopalnych mają największy wpływ na stan środowiska. Czy można powstrzymać zmiany klimatu? Przyczyny i skutki zmian, a także możliwości walki z nimi znajdziesz w naszym poradniku.

Co wpływa na zmiany klimatu – przyczyny i skutki

Przetrwanie gatunku ludzkiego i rozwój cywilizacyjny nie byłyby możliwe bez umiejętności korzystania z zasobów naturalnych. Wykorzystywanie drewna, skał, żyznej ziemi, a później także węgla i gazu doprowadziły nasz gatunek do tego momentu, w którym obecnie się znajduje. Jednak zwiększenie populacji i rozwój cywilizacyjny niosą ze sobą także degradację środowiska, która prowadzi do zmian klimatu, o czym pisaliśmy także w naszym artykule “Energia a zmiany klimatu”. Jednak największy wpływ na zmiany ma wykorzystywanie energii powstającej ze spalania paliw kopalnych. To spalanie ropy w transporcie i węgla w energetyce powodują emisję CO2 do atmosfery. W wyniku zanieczyszczenia powietrza zwiększa się średnia temperatura powietrza na Ziemi. To zjawisko nazywane jest efektem cieplarnianym i wpływa bezpośrednio na wszystkie obszary życia na naszej planecie.

Skutki zmiany klimatu wywołane przez efekt cieplarniany są bardzo zróżnicowane. Przede wszystkim dochodzi do topnienia lodowców, a później podniesienia poziomu mórz i oceanów. Klimat staje się bardziej skrajny i częściej występują takie zjawiska jak huragany, tsunami, pożary lasów i powodzie. Pojawia się też problem z uprawami, które w cieplejszym klimacie przestają być wydajne. Do tego należy dodać zanieczyszczenie powietrza, degradację środowiska naturalnego i zubożenie ekosystemów.

Jak można zatrzymać skutki zmiany klimatu?

Powstrzymanie zmian klimatu i ich skutków jest kluczowe z punktu widzenia przyszłości życia na naszej planecie. Walka ze zmianami i powstrzymywanie ich są kosztowne i mogą być w pewien sposób uciążliwe. Jest to jednak znacznie niższy koszt od tego, jaki przyjdzie zapłacić przyszłym pokoleniom za nieodwracalne zmiany. Istnieje wiele sposobów na to, żeby powstrzymać zmiany klimatu. Skutki działania człowieka należy prowadzić na wszystkich frontach, do których należą:

  • oszczędzanie energii – mniejsze zużycie to niższe zapotrzebowanie na prąd pochodzący z węgla. Wybierając mniej energochłonne maszyny i optymalizując procesy, można zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd,
  • wybieranie OZE – zielona energia z odnawialnych źródeł nie generuje żadnych skutków ubocznych w momencie jej wytwarzania. Dlatego zasilanie procesów prądem z paneli i ogrzewanie budynków pompami ciepła jest krokiem w stronę zatrzymania zmian klimatu,
  • racjonalny transport i zakupy – transport lotniczy, morski i drogowy to jedna z dziedzin najmocniej trujących środowisko. Warto zatem ograniczyć dostawy z drugiego końca świata i wybrać lokalne firmy. Także w czasie zakupów lepiej sięgnąć po produkty lokalne i sezonowe, zamiast sprowadzanych z innych kontynentów,
  • ograniczania powstawania odpadów – odpady są nie tylko trudne do utylizacji i generują szkodliwe substancje w czasie składowania. Także do ich produkcji wykorzystywana jest energia, woda i zasoby naturalne. Warto zatem ograniczyć ilość produkowanych odpadów i zmarnowanych produktów, a także dbać o segregację śmieci podlegających recyklingowi.

Często wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma jedna decyzja. Nie trzeba wiele, poza chwilą zastanowienia i dokonaniem właściwego wyboru.

Powstrzymanie zmian klimatu w skali mikro

Najbardziej negatywne skutki zmiany klimatu przynosi wykorzystywanie energii z paliw kopalnych. Trudno jest jednak z dnia na dzień zrezygnować z transportu i energii potrzebnej do użytkowania domu i firmy. Można jednak wybrać sposób, który ograniczy emisje CO2, a jednocześnie pozwoli normalnie korzystać z prądu. Chodzi o wykorzystywanie zielonej energii, czyli pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Metod na ograniczenie zużycia prądu z węgla jest kilka. Można zamontować panele fotowoltaiczne w firmie lub na dachu budynku mieszkalnego. Ciekawe możliwości dają też przydomowe elektrownie wiatrowe. Jednak jeszcze łatwiejszą metodą i niewymagająca żadnych inwestycji jest skorzystanie z oferty dostawców czystej energii. Taką możliwość daje Polenergia, czyli sprzedawca dysponujący własnymi farmami OZE. Sprawdź naszą ofertę dla biznesu i dla domu, a potem zacznij zapobiegać skutkom zmian klimatu bez żadnego wysiłku.

 

 

Źródła:

https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=63&lang=es

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/globalne-ocieplenie–przyczyny-i-konsekwencje

https://www.un.org.pl/cel13

https://www.klimat.edu.pl/co-kazdy-moze-zrobic/