< powrót

Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej – najważniejsze informacje

Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej – co to jest?

Rynek energii elektrycznej jest specyficzną przestrzenią. Prawie każdy człowiek, organizacja i przedsiębiorstwo są w jakimś stopniu jego uczestnikami. Ze względu na strategiczne znaczenie dla wszystkich dziedzin życia, znajomość zasad funkcjonowania branży jest bardzo istotna. Dlatego w 2020 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe, opublikowano Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej. Co to takiego? Jest to dokument, który zebrał wszystkie prawa konsumenta, obowiązki sprzedawców i dostawców, a także zasady rządzące rynkiem energetycznym. Przygotowaniem dokumentu zajęli się przedstawiciele dostawców i sprzedawców energii. Ponadto udział przy tworzeniu publikacji miał Urząd Regulacji Energetycznych (URE) i przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zasady i prawa konsumenta zostały przygotowane na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, o której więcej pisaliśmy m.in. w naszym artykule “Niestabilna sytuacja na rynkach energii elektrycznej w Europie” stworzono krótko po tym, jak światło dzienne ujrzał podobny zbiór dotyczący odbiorców gazu. W 2020 roku egzemplarze tego dokumentu dotarły do wszystkich odbiorców energetycznych. Otrzymali je zarówno prywatni konsumenci, przedsiębiorcy, jak i instytucje. Prawa znajdujące się w tym akcie prawnym dotyczą bowiem wszystkich podmiotów. W razie potrzeby o taki dokument można poprosić sprzedawcę energii lub ściągnąć go w wersji elektronicznej ze strony Urzędu Regulacji Energetyki.

Najważniejsze prawa znajdujące się w Zbiorze praw konsumenta energii elektrycznej

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej składa się z 12 działów, opisanych w sposób wyczerpujący i szczegółowy. W pierwszych punktach wymieniono prawa konsumenta dotyczące dostępu do sieci i korzystania z usług firm energetycznych. Ponadto wśród innych praw omówiono kwestię wyboru umowy, standardów jakości, a także dostępu do informacji. W dalszej części tekstu znajdują się obowiązki dystrybutora w zakresie wykonania przyłącza, a także opłat związanych z taką usługą. Dokument omawia też bardzo szczegółowo kwestię zawierania umowy na świadczenie usług, a także możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla domu i firmy. Ponadto uwagę poświęcono na wyjaśnienie kwestii związanych z rozliczeniami. To na tym polu bardzo często dochodziło do konfliktów na linii sprzedawca- konsument. W Zbiorze praw konsumenta energii elektrycznej aż cztery działy poświęcone zostały taryfom, rozliczeniom, a także reklamacjom. Na końcu opisano działania społeczne na rzecz konsumentów, a także działania mające na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom. Dokument zamyka słowniczek pojęć, a także szczegółowe umocowania prawne całego aktu.

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej nie jest tylko suchym i martwym aktem prawnym. Pod jego założeniami podpisali się wszyscy najważniejsi dostawcy i sprzedawcy energii w Polsce. Ponadto nad przestrzeganiem prawa konsumenta czuwa UOKiK wspierany przez kontrolerów z NIK. W związku z tym, w przypadku spornych kwestii konsument zawsze może zwrócić się z odwołaniem nadrzędnej instytucji.

 

Źródła:

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/zbior-praw-konsumenta/8925,Zbior-praw-

konsumenta-energii-elektrycznej-stan-na-28-maja-2020-r.html

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/022/KGP/