< powrót

Informacja dotycząca stawek VAT oraz podatku akcyzowego

Informacja dotycząca stawek VAT w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz podatku akcyzowego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania obniżonych stawek VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej, Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 stosowana będzie stawka VAT w wysokości 5%
  1. W Okresie Obniżonego Podatku VAT stawki zmienne oraz stawki stałe stanowiące składnik ceny sprzedaży energii elektrycznej zostaną automatycznie opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%.
  2. Po upływie Okresu Obniżonego Podatku VAT stosowana będzie ponownie stawka VAT w wysokości 23%.
  3. W przypadku, gdy Okres Obniżonego Podatku VAT zostanie na mocy stosownych przepisów zmieniony, postanowienia niniejszej informacji dodatkowej będą miały automatycznie zastosowanie w takim zmienionym Okresie Obniżonego Podatku VAT.
  4. Czasowa zmiana stawki VAT wynikająca z Rozporządzenia nie stanowi podstawy do stosowania postanowienia §6 ust. 11 Cennika Produktowego.
  5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
  6. W okresie wskazanym w ust. 6. niniejszej informacji stawka energii elektrycznej zostanie obniżona o 5 zł netto/1 MWh.

Po okresie wskazanym w ust. 6 zwolnienia sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym stawka energii elektrycznej zostanie ponownie podwyższona o stawkę akcyzy.