< powrót

Nowelizacja ustawy – Zwiększenie limitów zużycia energii elektrycznej

19 września 2023 wchodzi w życie USTAWA z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw1).

Nowelizacja Ustawy zwiększa limity, dla których obowiązują zamrożone ceny energii i stawki opłat dystrybucyjnych

Zwiększone limity zużycia energii elektrycznej: 

  • z 2000 kWh do 3000 kWh w przypadku odbiorców z grupą taryfową G, w tym gospodarstw domowych,
  • z 2600 kWh do 3600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • z 3000 kWh do 4000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz wskazanych rolników,
  • z 2000 kWh do 3000 kWh dla odbiorców zużywających energię na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wyższe limity zużycia będą stosowane również do ww. odbiorców, jeżeli przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej2), przekroczone zostały dotychczasowe limity.

Nowe podwyższone limity zostaną przyznane automatycznie.

Więcej informacji znajdziesz na Pytania i odpowiedzi.

 

1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

2)Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.) 

Data publikacji 19.09.2023