< powrót

Czym jest zielona energia?

Zielona energia od lat uznawana jest za alternatywę dla tradycyjnego pozyskiwania prądu elektrycznego poprzez spalanie paliw kopalnych. Jest tańsza, ogólnodostępna i mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego. Jakie źródła możemy uznać za zieloną energię i czy zawsze są one neutralne dla środowiska? Jak wpłynąć na zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym?

Zielona energia – próba stworzenia definicji

Pojęcie zielonej energii jest terminem pojawiającym się w kontekście instalacji OZE. Dotyczy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł, które nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne, lub robią to w minimalnym stopniu. Dodatek „zielona” podkreśla, że jej charakter jest przyjazny dla otoczenia i przyrody. Efektem ubocznym wytwarzania prądu nie są szkodliwe związki chemiczne.

Nie ma jednoznacznej definicji zielonej energii. Powszechnie uznaje się ją za odłam czystej energii, jednak obejmujący jedynie wytwarzanie prądu elektrycznego, bez energii cieplnej. Istnieje kilka źródeł zielonej energii. Fotowoltaika i energia wiatrowa to najbardziej powszechne sposoby na ekologiczne wytwarzanie prądu. Często wymienia się także energetykę wodną.

Zielona energia jest przyszłością energetyki. Można pozyskiwać ją wszędzie, niezależnie od szerokości geograficznej. Poza budową samej infrastruktury wytwarzanie energii jest niemal darmowe. Ślad węglowy wytworzonej w ten sposób kilowatogodziny jest kilkunastokrotnie niższy niż prądu pozyskiwanego z nieodnawialnych źródeł energii, o których więcej pisaliśmy w artykule “Nieodnawialne źródła energii – zbiór wiedzy”.

Kontrowersje związane z zieloną energią

Wokół zielonej energii narosło wiele mitów i kontrowersji. Cześć z nich rzeczywiście należy wziąć pod rozwagę, jednak niektóre wynikają z niewiedzy lub złej woli. Jedną z informacji powszechnie przekazywanych przez sceptyków zielonej energii i fotowoltaiki jest problem z odpadami pozostającymi po zużytych ekranach fotowoltaicznych. Tymczasem nawet do 95% materiałów potrzebnych do wytwarzania energii można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

W ostatnich latach można było usłyszeć wiele na temat szkodliwego wpływu wiatraków generujących zieloną energię na ptaki migrujące. Pojawiały się też przekazy ludzi mieszkających w pobliżu elektrowni wiatrowych, którzy cierpieli na różne dolegliwości migrenowe. Tymczasem żadne badania nie potwierdziły jednoznacznie powiązań między tymi zjawiskami.

Rzeczywisty problem związany jest z energetyką wodną. W niektórych przypadkach konstrukcje te rzeczywiście wytwarzają zieloną energię, jednak wpływ samej budowli na otoczenie jest destrukcyjny. Skrajnym przykładem jest zapora Trzech Przełomów w Chinach, której budowa przyczyniła się do zniszczenia środowiska nie tylko w obrębie jej konstrukcji. Budowa wielu tak zwanych zbiorników szczytowo-pompowych lub sztuczna zmiana kierunku rzek prowadzi do zmian w ekosystemach. Dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój infrastruktury potrzebnej do wytwarzania zielonej energii.

Jak zwiększyć udział zielonej energii w miksie energetycznym?

Istnieje kilka sposobów na to, jak prywatna osoba i firma mogą wpłynąć na zwiększenie udziału zielonej energii w rynku. Jednym z nich jest inwestycja w infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii. Dofinansowanie sieci fotowoltaicznych i banków energii pomoże zebrać potrzebne fundusze.

Innym sposobem jest korzystanie z oferty firm, którym także leży na sercu los środowiska naturalnego. Oferta zielona energia dla domu i biznesu jest jedną z ciekawszy opcji na rynku. Nasza firma tworzy własną infrastrukturę potrzebną do pozyskiwania zielonej energii, a sieci buduje w sposób zrównoważony. Korzystając z prądu dostarczanego przez Polenergię, konsument ma pewność, że ogranicza swój ślad węglowy i niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.