< powrót

Czysta energia, czyli czyste powietrze?

Procesy wytwarzania energii tradycyjnymi metodami wywołują zjawiska, które doprowadzają do degradacji planety. Jednym z nich jest zanieczyszczenie powietrza, którym wszyscy oddychamy. Czy wytwarzanie energii poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii nie zanieczyszcza powietrza? Czy czysta energia oznacza czyste powietrze dla nas wszystkich?

 

 

Czysta energia, czyli czyste powietrze

Wytwarzanie energii, a zanieczyszczenie środowiska

W naszym kraju ponad 70% całej wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej pochodzi z procesów spalania węgla kamiennego i brunatnego.(źródło danych) Węgiel trafia nie tylko do profesjonalnych elektrowni i ciepłowni, ale także do sektora prywatnego i przemysłu. W niewyspecjalizowanych kotłach proces spalania przebiega mniej wydajnie i w niskiej temperaturze. Prowadzi to do wytwarzania sporej ilości pyłów zawieszonych, a także związków chemicznych w postaci węglowodorów aromatycznych.

Wytwarzanie ciepła w domach prywatnych odpowiada za tak zwaną niską emisję zanieczyszczeń. Ten termin odnosi się do zanieczyszczeń, które wydalane są przez kominy o wysokości do 40 metrów. Pyły zawieszone nie trafiają do strefy mocnych wiatrów, które mogłyby rozprowadzić pyły, a pozostają w rejonie wytworzenia, czyli wokół domów. Ponad połowa wszystkich zanieczyszczeń powietrza pochodzi niestety z ogrzewania domów nieekonomicznymi kotłami i złej jakości paliwami.

Na zanieczyszczenie powietrza wpływają także zakłady przemysłowe, elektrownie, spalarnie odpadów i transport. Jednak wszędzie, poza tą ostatnią dziedziną, stosowane są najnowocześniejsze technologie, które mają na celu maksymalne oczyszczenie odprowadzanych gazów. Przykładem takiego działania może być Port Czystej Energii i inne nowoczesne spalarnie śmieci. Stosuje się w nich procesy wielokrotnego oczyszczania i recyrkulacji spalin, a dymy emitowane są na wysokość przynajmniej 60 metrów.

Czysta energia – co to jest?

Pojęcie czystej energii jest zarezerwowane dla metod pozyskiwania energii wykorzystujących odnawialne źródła energii, o których więcej pisaliśmy w artykule “Czym są odnawialne źródła energii”. Nazywane są w ten sposób wszystkie instalacje, które wytwarzają energię elektryczną i cieplną, a przy tym nie wpływają destrukcyjnie na środowisko naturalne. Są to przede wszystkim:

  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa,
  • energia wodna,
  • geotermia,
  • przetwarzanie biomasy.

Do czystej energii nie zalicza się energetyki gazowej i jądrowej. W tym pierwszym przypadku do wytwarzania wykorzystywany jest zasób nieodnawialny, czyli gaz ziemny. Dochodzi też do procesów spalania i wytwarzania się zanieczyszczeń, choć w niewielkich ilościach. W przypadku energetyki jądrowej także wykorzystywane są złoża nieodnawialne i powstają odpady, które przy obecnej wiedzy technologicznej są niemożliwe do przetworzenia. Faktem jest jednak, że zarówno odpadów, jak i zasobów biorących udział w procesie jest bardzo niewiele.

Jak wspierać czystą energię?

Instalacje wykorzystywane do pozyskiwania czystej energii powinny być priorytetem w dziedzinie energetyki. Nie tylko ograniczają emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Pozyskują też zasoby całkowicie darmowe i korzystają ze zjawisk odbywających się niezależnie od tego, czy wykorzystujemy je do wytwarzania energii.

 

Choć globalna i krajowa polityka nie zawsze wspiera te dziedziny energetyki, swoimi codziennymi wyborami możemy to zrobić samodzielnie. Jednym ze sposobów jest wymiana kotła na ekologiczny, dzięki czemu większy procentowy wkład w całość miksu energetycznego będzie miała właśnie czysta energia. Dofinansowanie na instalacje OZE i ocieplenie budynku pozwolą częściowo zmniejszyć koszty inwestycji. Innym rozwiązaniem jest korzystanie z oferty dostawców prądu dla biznesu i dla domu, którzy wytwarzają tylko czystą energię.