< powrót

Korzyści wynikające z przystąpienia do programu DSR

Blackout, przerwy w dostawie energii to coraz częściej słyszane hasła. Zużywamy coraz więcej energii, w szczególności podczas ekstremalnych warunków pogodowych. Polskie sieci elektroenergetyczne w pewnym stopniu są przygotowane do zapewnienia zwiększonych dostaw energii, jednak na ich wygenerowanie potrzebny jest czas oraz odpowiednio duża przepustowość sieci. Dlatego w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i zapobiegania blackoutom powstał DSR. To innowacyjne podejście wspiera rynek mocy i jednocześnie przynosi korzyści finansowe, dlatego warto wiedzieć o nim więcej. 

Krótka definicja, czyli czym jest DSR

Badania, m.in. przeprowadzone w Politechnice Wrocławskiej wskazują, że występowanie bardzo wysokich temperatur w okresie letnim jest coraz bardziej powszechne. Wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania energii do działania urządzeń u odbiorców końcowych, więc ekstremalnego obciążenia, i tak już znacznie obciążonej sieci elektroenergetycznej. Zdarza się to także podczas warunków meteorologicznych niekorzystnych do wytwarzania energii z OZE. Niesprzyjająca kumulacja może być przyczyną tego, że sieci nie będą w stanie na czas reagować na zapotrzebowanie. W celu zminimalizowania takich zdarzeń wprowadzono DSR.

DSR, czyli ang. Demand Side Response (reakcja na popyt) to program dla firm, które mogą świadczyć swego rodzaju usługę. Dotyczy ona gotowości do zmniejszenia lub przesunięcia w czasie szczytu poboru energii elektrycznej na wezwanie operatora sieci w celu jej odciążenia. Ma to zapobiec przerwom w dostawie energii do odbiorców końcowych.  

DSR w firmie 

Przedsiębiorstwa  przystępując do DSR, mogą pomóc w działaniach zwiększających elastyczność krajowego systemu energetycznego. Ponadto niejednokrotnie za pośrednictwem niewielkich działań zyskać dodatkowe korzyści.

Jakie korzyści dla firmy przynosi DSR? 

Korzyści dla firm wynikające z przystąpienia do programu DSR.

Istnieje wiele zalet, z którymi wiąże się przystąpienie do programu DSR. Należą do nich m.in. te: 

FINANSOWE – deklaracja dotycząca możliwości czasowego ograniczenia zużycia energii może przynieść znaczne zyski finansowe. Według wyliczeń Gazety Prawnej firmy mogą zyskać na tym od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych w ciągu roku. Operatorzy oferują nawet 200 tys. zł za 1 MW zadeklarowanej redukcji lub przesunięcia poboru energii elektrycznej.

WIZERUNKOWE – firma, która wspiera działania związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, może wzbudzić zaufanie klientów oraz partnerów.

PROCEDURALNE – dzięki przystąpieniu do programu DSR firma powinna mieć opracowane sposoby na redukcję poboru energii na żądanie. Optymalizacja działania urządzeń może w tym pomóc, a przy okazji wpłynąć na obniżenie zużycia energii w obiektach.

BRAK WKŁADU WŁASNEGO – w celu skorzystania z programu nie ma konieczności poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Kto może się zgłosić do DSR?

Program reakcji na popyt jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw, każdej branży pod warunkiem, że posiadają możliwość redukcji mocy o przynajmniej 100 kW lub jego przesunięcia w czasie. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie własnego źródła wytwórczego, czyli np. instalacji PV lub magazynu energii. Przedsiębiorca powinien mieć także właściwie działający układ pomiarowy.

Proces przystąpienia do programu

  1. Sprawdzenie kryteriów przystąpienia do DSR
  2. Złożenie wniosku na stronie PSE
  3. Weryfikacja firmy przez PSE
  4. Zawarcie umowy między operatorem a przedsiębiorstwem

Warto podkreślić, że wezwanie do zredukowania mocy powinno dotrzeć do firmy z przynajmniej 7-godzinnym wyprzedzeniem, dotyczy ono godzin między 7:00 a 22:00 i może mieć miejsce tylko raz na kwartał. Wynagrodzenie wypłacane jest nie za redukcję poboru, a za samą gotowość. Dlatego nawet w przypadku braku wystąpienia żądania od operatora środki finansowe zostaną przekazane. 

Czy warto przystąpić do DSR?

Dla jednych firm przystąpienie może być opłacalne pod kątem finansowym dla innych mniej. Na pewno niesie ono ze sobą także inne korzyści. Decyzja o przystąpieniu do programu powinna być poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji i możliwości danego biznesu.

 

Źródła:

pse.pl

Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej, T. Olkuski, E. Ciesiełka, A. Szurlej, Rynek energii, 04.2015

O potrzebie zmian parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego na przykładzie miasta Wrocław, S. Szczęśniak, Ł. Stefaniak, P. Kanaś, M. Małyszko, W. Jaskóła, K. Brzeźniak, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. 2023, R. 54, nr 4, s. 13-20.

https://biznesiklimat.gazetaprawna.pl/energetyka-i-przemysl/8702377,DSR-dowodzi-swojej-skutecznosci.html