< powrót

Lądowa Farma Wiatrowa Piekło – Polenergia wystartowała z nową inwestycją

Odnawialne źródła energii rozwijają się szybciej, niż wszyscy podejrzewali. W lipcu tego roku produkcja energii elektrycznej pochodzącej ze słońca, wiatru i innych odnawialnych źródeł stanowiła ponad 27% wytworzonej energii w naszym kraju. Od stycznia do lipca elektrownie wiatrowe wygenerowały już ponad 11 550 GWh energii elektrycznej. Od teraz będzie to jeszcze więcej, ponieważ w sierpniu Polenergia uruchomiła nową Farmę Wiatrową Piekło o mocy 13,2 MW.

Lądowa Farma Wiatrowa Piekło

Lądowe elektrownie wiatrowe Polenergii w liczbach

Angażowanie się w działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz rozpowszechnianie ekologicznej energii w Polsce to misja Polenergii. Dlatego oferuje energię elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co potwierdza standard sprzedaży Energia 2051. Wiatr to jeden z niewyczerpanych zasobów środowiska, w które powinno się inwestować. Dlatego Grupa posiada już 196 działających turbin wiatrowych produkujących zieloną energię.

Więcej informacji o Farmie Wiatrowej Piekło

Najnowsza, dwunasta lądowa elektrownia wiatrowa Grupy Polenergia została uruchomiona w sierpniu tego roku. Zlokalizowana jest w Wielkopolsce w powiecie międzychodzkim na terenie dwóch gmin Międzychód oraz Kwilcz. Jej całkowita moc to 13,2 MW. Dzięki niej moce wytwórcze Grupy z farm wiatrowych i fotowoltaicznych wzrosły do ponad 485 MW. 

Wygenerowane zyski 

Farma Wiatrowa Piekło wyposażona jest w 6 turbin Vestas V11 o mocy 2,2 MW każda. Kwadrans pracy jednej turbiny wiatrowej działającej z 50% mocy może wygenerować tyle energii, by przejechać samochodem elektrycznym z Warszawy do Paryża. 

Łączna moc farmy to 13,2 MW mocy zainstalowanej. Taka instalacja może wyprodukować nawet 40 GWh energii elektrycznej rocznie – co byłoby w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne miasta średniej wielkości takiego jak np.: Leszno czy Ełk. Co więcej, tyle zielonej energii pomoże uniknąć uwolnienia ponad 47 tys. ton CO2 do atmosfery w ciągu roku. 

Ciekawostka: Vestas jest jednym z liderów wśród firm posiadających zrównoważone rozwiązania energetyczne. Grupa działa od 1898 roku i przez ten czas zainstalowała ponad 169 GW turbin wiatrowych zlokalizowanych w 88 krajach. Vestas jest dostawcą turbin do Farmy Wiatrowej Piekło, a także ich serwisantem technicznym przez najbliższe 30 lat.

 

Charakterystyka turbin wiatrowych

Cztery z sześciu turbin znajdują się w gminie Kwilcz, pozostałe dwie zlokalizowane są na terenie gminy Międzychód. Każdy z wiatraków charakteryzuje się mocą 2,2 KW, a energię może produkować już przy niskiej prędkości wiatru wynoszącej 3 m/s. Są one odporne na niskie temperatury – mogą działać nawet przy -30˚C. Ponadto:

  • każda turbina posiada 165 m całkowitej wysokości, czyli tyle, co jedenasty najwyższy budynek w Warszawie (Warsaw Financial Center).
  • wszystkie turbiny posiadają trzy łopaty, a ich rozpiętość wynosi 110 m, czyli o 5 m więcej niż długość boiska piłkarskiego. 
  • gondole turbin znajdują się 110 m nad ziemią – to tyle, ile mierzy 30-piętrowy budynek

Ile czasu trwał proces budowy?

Proces budowy farmy trwał nieco ponad rok. Instalacja rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku, jej koniec związany z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej zakończył się w 2023 roku. W tym celu niezbędne było wykonanie infrastruktury dla farmy wiatrowej w tym m.in. przygotowanie fundamentów pod turbiny, modernizacja zaplecza drogowego czy prace montażowo-elektroenergetyczne. Nad poszczególnymi etapami prac czuwało ONDE S.A., z kolei nadzór nad wymogami kontraktu sprawowała firma Bilfinger Tebodin.

Cały proces z uwzględnieniem prac przygotowawczych trwał jeszcze dłużej. Przed rozpoczęciem budowy należało przeanalizować wszystkie aspekty, żeby przedsięwzięcie było zgodne z wymogami prawa ochrony środowiska. Projekt farmy wiatrowej w Piekle został poddany ocenie oddziaływania na środowisko, która miała miejsce w 2012 roku. Ponadto nad całym procesem budowy nadzór przyrodniczy sprawowała firma BIOEKSPERT.

Nowe inwestycje Grupy Polenergia

Aktualnie trwają prace nad instalacją turbin wiatrowych w województwie podlaskim, których moc planowo będzie wynosić 44 MW. Farma Wiatrowa Piekło to jedna z wielu inwestycji Grupy. W 2024 roku moc zainstalowana pochodząca z siły wiatru ma osiągnąć 493 MW.

 

Źródła: 

materiały prasowe Grupy Polenergia

https://www.pse.pl/home

https://www.cire.pl/

Energetyka wiatrowa w Polsce, raport, 2023 TPA Poland

https://www.rynekelektryczny.pl/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce/

https://www.vestas.com/en/

https://onde.pl/