< powrót

Wakacje – najlepszy czas na wybór sprzedawcy energii na 2024 r.

Rok 2022 przyniósł wzrost kosztów energii elektrycznej. W 2023 roku zdecydowano się na zamrożenie cen, ale co czeka nas w roku 2024? Już teraz warto zastanowić się nad podjęciem pewnych kroków, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi podwyżkami. Wybór sprzedawcy energii jest jednym z nich. 

Sprzedawca energii

Prognozy cen energii na przyszły rok 

Wobec niestabilności rynku energetycznego spowodowanej wojną na Ukrainie, ograniczonym dostępem do surowców i wzrostem kosztów emisji, perspektywa znaczącego obniżenia cen energii w przyszłym roku niestety wydaje się być mało realna.

Zamrożenie cen – co z przekraczaniem limitów?

W 2023 roku mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, niektóre podmioty wrażliwe, jednostki samorządowe oraz gospodarstwa domowe objęte zostały Tarczą Solidarnościową. Jej celem było zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie z roku 2022 na okres 13 miesięcy (od 01.12.2022 do 31.12.2023). Takie zamrożone stawki związane są jednak z pewnymi ograniczeniami. Zgodnie z przepisami gospodarstwa domowe powyżej pewnego poziomu zużycia energii, czyli:

  • 3 MWh w przypadku gospodarstw domowych, 
  • 3,6 MWh w odniesieniu do gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, 
  • 4 MWh w przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników, 

rozliczane są na podstawie stawek obowiązujących w obecnym roku. W 2023 roku gospodarstwa domowe po przekroczeniu przysługującego limitu zużycia obejmuje sztucznie zamrożona cena zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, wynosząca blisko 693zł/MWh (z VAT i akcyzą). Natomiast dla pozostałych podmiotów jest to 785 zł/MWh netto. 

Czy w przyszłym roku za energię elektryczną zapłacimy mniej?

W pierwszej połowie 2023 roku, ceny energii na rynku hurtowym doświadczyły pewnego spadku, zwłaszcza na rynku spotowym. Ten trend wynikał z wprowadzenia przez rząd pułapu cenowego na rynku bilansującym oraz dodatkowego obciążenia nałożonego na producentów energii w przypadku przekroczenia określonego poziomu cen sprzedaży. Skutkiem tego producenci energii nie odnotowali wysokich zysków, a wręcz zanotowali straty, które będą chcieli nadrobić w nadchodzącym roku.

 

Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w styczniu 2023

Elektrownie w Polsce w głównej mierze bazują na paliwach konwencjonalnych. W styczniu tego roku aż 81% całkowitej produkcji energii pochodziło ze spalania węgla i gazu. Obecnie, koszty związane z prawami do emisji CO2 stanowią około 30% ceny energii. Istnieje ryzyko, że w przypadku wzrostu kosztów praw do emisji CO2, udział ten może wzrosnąć jeszcze bardziej, negatywnie wpływając na ceny energii dla konsumentów.

Kiedy podjąć decyzję o wyborze sprzedawcy energii na 2024 rok?

Kiedy wybrać dostawcę energii na nowy rok? Najlepiej zrobić to jak najszybciej, jeszcze w wakacje! 

  • Aktualne zamrożenie cen oraz okres letni owocują stosunkowo niskimi stawkami na rynku energii. Szczególnie w odniesieniu do osiągających wysokie wartości cen z roku 2022 roku. Właśnie dlatego warto uprzedzić przewidywane podwyżki i skorzystać z relatywnie atrakcyjnych stawek.
  • Po zakończeniu okresu letniego, w którym dni są słoneczne i długie, wsparcie dla budżetu gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw związane z produkcją energii z własnych instalacji generujących energię elektryczną będzie stopniowo maleć. Tym samym wzrastać będą rachunki.
  • Przy prognozowaniu cen energii w najbliższych miesiącach nie można zapominać o uwzględnieniu dostępności surowców, które mają na nie istotny wpływ. W związku z obecną sytuacją polityczną za granicą, istnieje ryzyko zmniejszenia wielkości importu surowców, co z kolei może skutkować wzrostem ich cen. Jest to istotny czynnik, który może wpłynąć na kształt cen energii na rynku.

Oferty sprzedawców energii

Energia oferowana przez operatorów pochodzi z różnych źródeł, w tym coraz częściej z zielonych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe, słoneczne i wodne. Dzięki niższym kosztom produkcji, oferty oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE) mogą być bardziej korzystne dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w porównaniu do tych opartych na paliwach nieodnawialnych.

Nie ma powodów do obaw związanych z bezpieczeństwem dostarczenia wystarczającej ilości energii przez producentów OZE. Gwarantują oni odpowiednią ilość wytwarzanej energii dzięki mniejszej awaryjności urządzeń oraz większej elastyczności produkcji w porównaniu do elektrowni tradycyjnych.

Warto mieć na uwadze, że Polenergia Sprzedaż oferuje energię elektryczną pochodzącą tylko ze źródeł odnawialnych, energię certyfikowaną Standardem Energia 2051. Ponadto oferta zawiera zabezpieczenie ceny energii nawet na 3 lata.

 

Źródła:

https://www.pse.pl/home

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004125

 https://wysokienapiecie.pl/87056-po-ile-bedzie-prad-dla-firm-w-2024-r/