< powrót

Czym są morskie farmy wiatrowe?

Energetyka wiatrowa to jeden z fundamentów polskiej transformacji energetycznej. Energia pozyskiwana z wiatru może przyczynić się do obniżenia cen energii i zdywersyfikowania miksu energetycznego, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju. W tym artykule skupimy się na morskich farmach wiatrowych i najważniejszych zagadnieniach związanych z nimi.

Czym sa morskie farmy wiatrowe

Jak działają morskie farmy wiatrowe?

Morskie farmy wiatrowe pod względem charakterystyki nie różnią się znacznie od lądowych odpowiedników. Podstawą działania morskich farm wiatrowych jest zespół elektrowni, które wytwarzają energię elektryczną z pomocą odnawialnego zasobu, jakim jest wiatr. Do transportowania energii elektrycznej wykorzystywane są linie przesyłowe. Infrastruktura przesyłowa jest prowadzona m.in. na dnie morza, a także pod ziemią.

Morskie farmy wiatrowe(MFW) – minimalna odległość od linii brzegowej

Dokumentem, który reguluje minimalną odległość morskich farm wiatrowych od linii brzegowej, jest ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. W dużym uproszczeniu – wyklucza ona budowę i użytkowanie elektrowni wiatrowych na obszarze morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. Oznacza to, że MFW mogą zostać wybudowane 12 mil morskich od linii brzegowej, czyli ok. 22 km. Jest to spora odległość, dlatego elektrownie wiatrowe zlokalizowane na morzu trudno jest dostrzec z wybrzeża.

Zalety morskich elektrowni wiatrowych

Morskie farmy wiatrowe, podobnie jak ich lądowe odpowiedniki, nie emitują gazów cieplarnianych w procesie produkcji energii. Oznacza to, że energia elektryczna pozyskana na morzu również zalicza się do zielonej energii. Jeśli nie spotkałeś się jeszcze z tym określeniem, zapoznaj się z artykułem “Czym jest zielona energia?”.

Kolejna zaleta morskich elektrowni wiatrowych wynika z ich znacznej odległości od zabudowań. Inwestycje związane z budową turbin wiatrowych mogą wzbudzać sceptyczne nastawienie u osób, które uważają, że wiatraki powodują nadmierny hałas i tzw. “efekt migotania cienia”. Praca nowoczesnych turbin generuje niewielki poziom głośności, porównywalny do hałasu, który otacza nas na co dzień, a ze względu na zasadę 10H nie jest to odczuwalne. Pozyskiwanie energii z morskich elektrowni wiatrowych ma także wiele innych zalet, uniwersalnych dla wszystkich odnawialnych źródeł energii. Opisaliśmy je w artykule “Odnawialne źródła energii – poznaj wady i zalety”.

Warunki budowy morskich farm wiatrowych

Zasada morskich i lądowych farm wiatrowych jest taka sama – wiatr oddziałuje na łopaty wirnika, co powoduje powstawanie energii kinetycznej, przetwarzanej dzięki obecności generatora na prąd elektryczny. Powstała energia jest przesyłana do sieci energetycznej, skąd trafia do odbiorców końcowych. Istotnym czynnikiem przemawiającym za budową morskich farm wiatrowych jest siła wiatru na morzu. Rentowność inwestycji wiatrowej zależy głównie od warunków wietrznych w danym miejscu. Wiatr na Morzu Bałtyckim jest silny i stabilny. Oznacza to, że Bałtyk ma ogromny potencjał w kontekście rozwoju MFW – dobre warunki wietrzne przekładają się na większą produkcję energii.

Mimo silniejszego wiatru, który pozwala na wytworzenie większej ilości energii, budowa takich farm nie należy do najłatwiejszych. Ze względu na trudne warunki spowodowane m.in. odległością od linii brzegowej i złożoną geologią obszaru inwestycji, sam koszt zakotwiczenia turbiny wiatrowej może być znacznie wyższy niż w przypadku lądowych elektrowni. To samo dotyczy serwisu morskich farm wiatrowych – wyżej opisane czynniki mogą mieć wpływ na koszty związane z konserwacją infrastruktury. Trudniejsze warunki atmosferyczne, przy budowie elektrowni wiatrowej na morzu wymaga zastosowania trwalszych i jednocześnie droższych podzespołów.

Dlatego nie ma wspólnego wyznacznika, która z farm wiatrowych jest lepsza, ta lądowa, czy morska. Pod względem wpływu na środowisko, należy zauważyć, iż energia pozyskiwana zarówno z morskich, jak i lądowych farm wiatrowych, spełnia założenia standardu Energia 2051. Ze względu na ogromny potencjał energii wiatru, elektrownie lądowe i morskie powinny pozostawać w centrum zainteresowania.

Źródła

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910320131

https://orsted.pl/morska-energetyka-wiatrowa/jak-dziala-morska-farma-wiatrowa

https://www.polenergia.pl/nasze-aktywa/wytwarzanie/farmy-wiatrowe-na-morzu-offshore/

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/farmy-wiatrowe-na-baltyku-nadzieja-polskiej-energetyki/

https://www.gov.pl/web/ncbr/fakty-i-mity-o-elektrowniach-wiatrowych

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_315/c/5089-4422.pdf