< powrót

Strategia ESG: biznesowe korzyści transformacji energetycznej

Firmy coraz częściej skupiają swoje działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, świadome wpływu, jaki wywierają na środowisko. Tworzenie zielonego łańcucha dostaw stało się jednym z kluczowych sposobów podnoszenia atrakcyjności przedsiębiorstw na rynku, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Obecnie, roczna produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) w Polsce osiąga już około 30 TWh, a nowe inwestycje nadal powstają, co sprawia, że potencjał jej wykorzystania w przedsiębiorstwach stale wzrasta. Wybór zielonej energii przynosi wiele korzyści zarówno dla biznesu, jak i dla klientów indywidualnych. Nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2, ale także buduje wizerunek firmy, jako odpowiedzialnego podmiotu dbającego o przyszłość naszej planety.

 

Strategia ESG

Zrównoważony rozwój w biznesie

Polityka prośrodowiskowa, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny to elementy ESG (Environmental, Social responsibility, corporate Governance), czyli oceny pozafinansowej przedsiębiorstw, którego efektem jest raport. Na jego podstawie inwestorzy, kontrahenci i analitycy mogą podejmować decyzje dotyczące wyboru odpowiednich przedsiębiorstw do współpracy oraz inwestowania swoich zasobów.

Wprowadzenie ESG 

1 stycznia 2024 roku wdrożona zostanie dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), która obliguje niektóre spółki giełdowe do raportowania ESG. Niezbędne będzie zawarcie w nich informacji na temat pochodzenia użytkowanej przez firmę energii elektrycznej, a w szczególności tego, jaka część niej pochodzi z OZE. To tylko początek zmian, bo w kolejnych latach coraz więcej podmiotów, które dziś jeszcz nie mają takiego obowiązku, , będzie zobowiązanych do przedstawiania sprawozdań ESG.

Zielona energia w firmie a ESG

Wprowadzenie ładu klimatycznego, którego głównym założeniem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przed rokiem 2050, rozpoczęło walkę z postępującymi zmianami klimatycznymi. Raportowanie śladu węglowego, czy handel uprawnieniami do emisji to podstawowe jego narzędzia. Z roku na rok ilość uprawnień będzie się zmniejszać, co ma zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w ekologiczne rozwiązania. Już teraz bardzo trudne jest pozyskanie kapitału zewnętrznego do firm, których nie cechuje energooszczędność i zrównoważony rozwój. Dlatego korzystanie z zielonej energii, a przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie systemu raportowania ESG, uatrakcyjnia przedsiębiorstwo w oczach inwestorów.

Źródło energii i redukcja śladu węglowego

W przypadku zakupu energii od producenta czy dystrybutora ważne jest także źródło jej wytworzenia. Przedsiębiorstwa chcąc zmniejszyć swój wpływ na środowisko m.in. redukując ślad węglowy, powinny zwracać uwagę nagwarancję pochodzenia wykorzystywanej energii. Klienci Polenergia Sprzedaż otrzymują certyfikat Standard Energia 2051, który zapewnia, że pochodzi ona w 100% z polskich źródeł odnawialnych.

Warto zwrócić uwagę na to, że gwarancje pochodzenia energii wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki dotyczą jedynie określonej w nich energii pochodzącej z OZE, która została wprowadzona do sieci. Natomiast energia ta w każdej godzinie poboru nie jest bezemisyjna. Ponadto powyższe gwarancje są przedmiotami handlu na TGE (Towarowej Giełdy Energii). 

Tylko Standard Energia 2051 gwarantuje całkowicie bezemisyjne pochodzenie energii elektrycznej.

Sposób sprzedaży energii

Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE dla przedsiębiorstw może odbywać się na rynku kontraktowym lub giełdowym. Oba rozwiązania niosą ze sobą zarówno pewne korzyści, jak i ograniczenia. Zakup energii na giełdzie (TGE) odbywa się w oparciu o transakcje dokonywane w konkretnym dniu po cenie ustalonej na poprzedni dzień. Ceny te mogą zmieniać się dynamicznie, a co za tym idzie, średnio miesięcznie cena energii może okazać się wyższa niż w przypadku rozwiązania kontraktowego.

Drugie rozwiązanie polega na zawarciu dwustronnego kontraktu między wytwórcami energii (którzy mogą być także jej dystrybutorem), a odbiorcą końcowym. Zazwyczaj w takim systemie stosowane są umowy PPA (Power Purchase Agreements), w których warunki ustalane są na kilka lat.

Stabilne warunki cenowe

Polenergia Sprzedaż oferuje nie tylko zieloną energię, ale także gwarancję ceny. Dzięki umowie z indywidulanymi warunkami przygotowanymi  przez Opiekuna możliwe jest zabezpieczenie cen energii elektrycznej nawet na 3 lata. Z uwagi na ciągły wzrost cen oraz wahania na rynku energii może być to najkorzystaniejsze rozwiązanie. 

Zielona energia w przedsiębiorstwie

Korzystanie z czystej i ekologicznej energii pochodzącej w pełni ze źródeł odnawialnych gwarantuje korzyści długo- i krótkoterminowe. Wpływa to na postrzeganie firmy przez klientów, kontrahentów i inwestorów, a co za tym idzie, oddziałuje także na jej sytuację finansową. Dzięki wykorzystywaniu zielonej energii oraz raportowaniu ESG możliwe jest pozyskiwanie środków finansowania, czy kredytów na bardziej preferencyjnych warunkach. 

 

Źródła:

https://www.ure.gov.pl/

https://www.cire.pl/

Pawel Bialynicki-Birula (2020), Ocena efektywności ekonomicznej modelowej siłowni wiatrowej w kontekście funkcjonowania klastrów energii w Polsce, Raport techniczny

https://wysokienapiecie.pl/87056-po-ile-bedzie-prad-dla-firm-w-2024-r/

https://infowire.pl/generic/release/803556/esg-zielona-energia-dzieki-umowie-ppa-szansa-na-lepsza-pozycje-na-rynku

https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2022#r6_1