< powrót

Certyfikat Energia 2051 i jego znaczenie dla biznesu?

W kontekście generowania bezemisyjnej energii w Polsce wiele jest jeszcze do zrobienia. W odpowiedzi na to wyzwanie Polenergia Sprzedaż – wiodący sprzedawca zielonej energii w Polsce – wprowadziła standard sprzedaży energii o nazwie Energia 2051, który potwierdza pochodzenie energii z odnawialnych źródeł. Posiadanie takiego certyfikatu to jasna informacja dla klientów, inwestorów i partnerów biznesowych, że firma angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat energia 2051

Zielona rewolucja 

Europejczycy stanowią mniej niż 6% ogółu populacji, natomiast odpowiadają za 10% całkowitego zużycia energii na świecie. W związku z postawami konsumenckimi Unia Europejska kładzie nacisk na plan klimatyczny, czyli Europejski Zielony Ład, który wskazuje rok 2050 jako granicę osiągnięcia neutralności klimatycznej. Oznacza to, że od 2051 roku będzie musiał zostać zachowany zerowy bilans między emitowanymi do atmosfery gazami cieplarnianymi a ich pochłanianiem czy składowaniem. 

Osiągnięcie tego celu nie jest łatwe, dlatego Wspólnota wyznacza drogę i wytyczne do jego realizacji. Należą do nich m.in.:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku (w odniesieniu do roku 1990), 
  • raportowanie śladu węglowego przez przedsiębiorstwa (ESG),
  • handel uprawnieniami do emisji (ETS) – zdobywanie pozwoleń na każdą tonę emitowanego CO2 w przemyśle,
  • zwiększenie udziału OZE w rynku do 42,5% do 2030 roku.

To tylko niektóre z wielu kluczowych punktów rewolucji ekologicznej, które razem stanowią fundament osiągnięcia celu, jakim jest pełna neutralność klimatyczna w Europie.

Certyfikat Energia 2051 – co to jest?

Świadectwem korzystania z energii w 100% pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest Certyfikat Energia 2051. Energia posiadająca ten znak towarowy dostarczana do danej jednostki jest zeroemisyjna i wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu (jeden z nich dotyczy generowania “czystej” energii). Odbiorcy końcowi korzystający z energii wygenerowanej przez Grupę Polenergia otrzymują gwarancję jej ekologicznego pochodzenia w każdej godzinie poboru. To ważne, ponieważ wiele ofert na rynku dotyczy bilansowania w cyklu rocznym, a w takim przypadku nawet 40% energii może pochodzić ze źródeł innych niż odnawialne.

W jaki sposób uzyskać certyfikat zielonej energii?

Certyfikat Energia 2051 posiadają wszystkie produkty Polenergii Sprzedaż. W czystą – zeroemisyjną energię zaopatrzyć się mogą zarówno przedsiębiorstwa, mikrofirmy jak i gospodarstwa domowe. Wystarczy wybrać produkty opatrzone tym standardem i cieszyć się zieloną energią od sprawdzonego i wiarygodnego partnera z polskim kapitałem. 

 

Profity płynące z uzyskania certyfikatu 

Oferta zakupu energii z Certyfikatem Energia 2051 dla biznesu oraz gospodarstw domowych jest nie tylko ekologiczna, ale także opłacalna. Przede wszystkim cena zakupu zielonej energii nie różni się od ceny energii pozyskiwanej z paliw konwencjonalnych

Strategie tworzone przez organy UE w dużej mierze dotykają branży przemysłowej i przedsiębiorców. To oni poprzez wprowadzone zmiany oraz postawy mają dać wzór oraz być głównymi przedstawicielami transformacji energetycznej. W tym celu są im narzucane pewne standardy dotyczące choćby raportowania śladu węglowego. 

 

Korzyści dla biznesu a certyfikat Energia 2051

Zakup energii w Standardzie Energia 2051 dla przedsiębiorców związany jest nie tylko z otrzymaniem certyfikatu świadczącego o źródle, z którego pochodzi zakupiona energia. Związana jest z tym także korzyść dotycząca określenia wpływu zakupu zielonej energii na środowisko. Jest to bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorstw, które raportują dane na temat generowanego przez nie śladu węglowego (ESG). 

W Polsce do końca 2023r. cena energii elektrycznej dla małych i średnich firm została zamrożona. Jednak jak pokazują trendy europejskie zamieszczone w raporcie Komisji Europejskiej, z roku na rok będzie ona coraz wyższa. Wymierną korzyścią zakupu energii zgodnej ze Standardem Energia 2051 jest gwarancja ceny. Wówczas możliwe jest uzyskanie pewności ceny na 2 lub 3 lata bez względu na wahania rynkowe. 

Zakup zielonej energii przez firmę wzbudza zaufanie klientów. Coraz więcej osób wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej zwraca uwagę na działania proekologiczne przedsiębiorstw oferujących produkty oraz usługi. Wiele z nich wykorzystuje je do akcji promocyjnych i edukacyjnych, a także do działań marketingowych. Z czystej energii pochodzącej od Grupy Polenergia korzystają już m.in. GreenWay Polska, Jetline czy Skanska.

 

Źródła:

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/

EU Reference Scenario 2020. Energy, transport and GHG emissions – Trends to 2050, (2021)

https://www.pse.pl/dane-systemowe

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna