< powrót

Taryfa za prąd w jednoosobowej działalności gospodarczej

Na polskim rynku przedsiębiorstw zdecydowaną większość stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Według raportu Dun & Bradstreet Poland z końcem 2023 roku było ich około 3,66 mln. Znaczna część właścicieli takowych firm rejestruje działalność w swoim miejscu zamieszkania lub wynajmuje w tym celu lokal. W obu przypadkach konieczne jest zapewnienie prądu. Dlatego warto wiedzieć, jak podejść do kwestii związanej z rozliczeniem za energię elektryczną w jednoosobowej działalności.

Taryfy dostępne dla użytkowników

W naszym kraju obowiązuje podział rynku odbiorców energii na cztery podstawowe grupy, które są identyfikowane poprzez taryfy oznaczone literami „A”, „B”, „C” oraz „G”. Taryfa C obejmuje energię elektryczną przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla gospodarstw rolnych. Obejmuje ona różne warianty, takie jak:

  • C11: taryfa jednostrefowa, jedna stawka za pobór w dobie, moc umowna poniżej 40 kW.
  • C12x: taryfa dwustrefowa, stawka za kWh zmienna w godzinach szczytu i poza nimi, moc umowna poniżej 40 kW.
  • C13: taryfa trójstrefowa, stawka za kWh zmienna w godzinach szczytu (przedpołudniowy i popołudniowy) i poza nimi, moc umowna poniżej 40 kW.
  • C21: taryfa jednostrefowa, jedna stawka za pobór w dobie, moc umowna powyżej 40 kW.
  • C22x: taryfa dwustrefowa, stawka za kWh zmienna w godzinach szczytu i poza nimi, moc umowna powyżej 40 kW.
  • C23: taryfa trójstrefowa, stawka za kWh zmienna w godzinach szczytu (przedpołudniowy i popołudniowy) i poza nimi, moc umowna powyżej 40 kW.

Umowy energetyczne, w tym także umowy prądowe, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kosztów dla odbiorców energii elektrycznej w biznesie. W zależności od zużycia energii w działalności gospodarczej, istnieje możliwość zmiany taryf na korzyść przedsiębiorstwa, np. poprzez wybór tańszej taryfy, jak taryfa G11 dla domów, lub dostosowanie do indywidualnych potrzeb, jak taryfa A dla dużych przedsiębiorstw. Warto także zwrócić uwagę na możliwość stałej ceny energii dla przedsiębiorstw, oferowanej przez sprzedawców energii elektrycznej dla biznesu, takich jak Polenergia Sprzedaż, co może dodatkowo obniżyć koszty.

Ceny energii w poszczególnych taryfach

Ta sama ilość energii elektrycznej pobranej w tym samym czasie w różnych taryfach będzie skutkować inną kwotą na fakturze. Wynika to z faktu stawek za 1kWh prądu w każdej z nich. Warto pamiętać, że na cenę końcową za energię elektryczną wpływają także inne opłaty m.in. dystrybucyjna, mocowa, czy też za moc bierną. Ponadto Urząd Regulacji Energetyki nie reguluje cen energii dla przedsiębiorstw, dlatego mogą być znacznie zróżnicowane u sprzedawców. Innym czynnikiem mogącym mieć wpływ na ceny jest infrastruktura. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwa niejednokrotnie pobierają więcej energii niż gospodarstwa domowe, niezbędne jest zapewnienie im wyższych mocy przyłączeniowych.

Ile kosztuje prąd dla firm? 

Cena jednostkowa energii elektrycznej w firmach zazwyczaj znacząco przewyższa cenę stosowaną w gospodarstwach domowych, często sięgając nawet ponad dwukrotnej wartości. W przypadku Polenergii Sprzedaż, dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowane jest aż sześć różnych taryf, z których każda ma indywidualnie ustaloną cenę za kilowatogodzinę energii elektrycznej. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych stawek można znaleźć na stronie https://polenergia-sprzedaz.pl

 Według zestawienia Rachuneo.pl koszt 10 000kWh energii dla firm w Polenergii Sprzedaż uwzględniając rok ubiegły wynosił 5870 zł, co stanowi jedną z dwóch najlepszych ofert na rynku.

Kiedy zmienić taryfę G na C?

Jednoosobowe działalności gospodarcze niejednokrotnie są prowadzone w wynajmowanych przestrzeniach, gdzie rozliczenie za prąd jest po stronie wynajmującego. Natomiast dość często właściciele decydują się na prowadzenie firmy we własnym domu czy mieszkaniu. Przedsiębiorcy działający nawet w wydzielonej przestrzeni budynku, w której realizują czynności związane z działalnością gospodarczą powinni rozliczać energię elektryczną w taryfie C. Dlatego w takim przypadku warto jest w przestrzeni, na której funkcjonuje firma, zamontować podlicznik energii elektrycznej i na podstawie jego odczytów dokonywać rozliczeń ze sprzedawcą. 

Obniżenie rachunków za energię w firmie 

Aby zoptymalizować koszty związane z zużyciem energii w firmie, warto przeprowadzić szczegółową analizę tego zużycia. Poprzez dokładną analizę profilu konsumpcji energii elektrycznej w ciągu doby, uwzględniając zarówno standardowe okresy zużycia, jak i szczytowe pobory, można dokonać świadomego wyboru najbardziej korzystnej taryfy energetycznej. W tej analizie kluczowe jest także porównanie ofert różnych sprzedawców energii elektrycznej, w tym oczywiście Polenergii Sprzedaż, która może zapewnić stabilność cen w okresie obowiązywania cennika.

Istnieje wiele czynników wpływających na wybór odpowiedniej taryfy energii elektrycznej dla firmy. Jednym z najważniejszych jest stawka prądu oferowana przez poszczególnych dostawców. Analiza różnych taryf może pozwolić na znalezienie opcji oferujących obniżone ceny prądu dla firm, co ma bezpośredni wpływ na redukcję kosztów działalności.

Przy wyborze taryfy warto również uwzględnić długość trwania umowy oraz możliwość zmiany taryfy w razie zmieniających się potrzeb firmy. Dzięki temu można lepiej dostosować wybór taryfy do aktualnych warunków i potrzeb przedsiębiorstwa.