< powrót

Zmiana sprzedawcy prądu przy rosnących cenach energii elektrycznej

Sprzedawca prądu

Światowy kryzys, wzrost cen energii elektrycznej, zmniejszenie śladu węglowego – te i wiele innych powodów są przyczynami poszukiwania oszczędności w firmach i domach. Pierwszym elementem, który przychodzi na myśl jest prawie zawsze ograniczenie wydatków związanych z energią elektryczną. Jest to możliwe m.in. dzięki zmianie sprzedawcy prądu. Opisujemy jak to zrobić krok po kroku –  to prostsze niż  Ci się wydaje. 

Dostawca a sprzedawca energii elektrycznej – różnica

W wielu źródłach znaleźć można informację o możliwości zmiany dostawcy energii elektrycznej. Niestety jako konsumenci nie mamy możliwości wyboru dostawcy, ponieważ na określonym terenie dostarczaniem energii znajduje się tylko jeden z pięciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Enea, Energa, E.ON. PGE oraz Tauron jako OSD są odpowiedzialni za dostarczenie energii, czyli utrzymanie infrastruktury energetycznej w odpowiedniej kondycji. Zdarza się, że także pełnią oni rolę sprzedawców „domyślnych”, natomiast sprzedawców energii elektrycznej jest wielu, dzięki temu jako konsumenci możemy wybrać tego oferującego najlepsze warunki m.in. Polenergię Sprzedaż. Warto zwrócić uwagę na to, że ceny energii u sprzedawców są zróżnicowane, a całkowity koszt nie zależy tylko od ceny za pobraną kilowatogodzinę energii

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki tylko w 2023 roku na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się około 26 tysięcy odbiorców. Od początku wprowadzenia takiej możliwości prawie milion odbiorców zmieniło sprzedawcę prądu. 

Wynik ten pokazuje, że coraz więcej konsumentów podejmuje świadomy wybór obniżenia rachunków za energię elektryczną. Jak to zrobić? Przedstawiamy proces zmiany sprzedawcy prądu krok po kroku. Dzięki temu poradnikowi zmiany sprzedawcy prądu łatwiej będzie Wam podjąć decyzje.

Krok 1 Wybór sprzedawcy – Porównanie ofert prądu

Wybór sprzedawcy jest nie tylko pierwszym, ale również jednym z najważniejszych kroków. Dlatego warto zapoznać się z ofertami podmiotów, które mogą posiadać różne warunki. Można to robić we własnym zakresie  albo skorzystać z istniejących narzędzi np. internetowych porównywarek cen prądu, gdzie znajdziemy szeroką gamę ofert prądu.

Istotne jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na: 

  • koszt prądu – poboru 1kWh energii, 
  • opłaty dodatkowe m.in. opłaty handlowe, 
  • sposób rozliczania oraz okres płatności, 
  • czas trwania umowy, 
  • warunki wypowiedzenia, zerwania oraz przedłużenia umowy, 
  • źródło pochodzenia energii, 
  • usługi dodatkowe, jakie dają korzyści oraz jaka jest za nie opłata. 

Zdarza się także, że inna oferta tego samego sprzedawcy jest bardziej korzystna, dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i gospodarstw domowych. W takim przypadku wystarczy np. zmienić taryfę prądu.

Krok 2 Przekazanie pełnomocnictwa

Całą procedurę związaną z zawarciem umowy z nowym sprzedawcą, warto zlecić swojemu nowemu sprzedawcy. Wystarczy podpisać umowę i pełnomocnictwo z nowym sprzedawcą oraz wykonać odczyt licznika prądu w celu rozliczenia się z poprzednim usługodawcą.

Krok 3 Zawarcie umowy z nowym sprzedawcą i rozwiązanie umowy sprzedaży energii

Niezwykle istotnym aspektem jest ciągłość dostawy prądu. Dlatego, żeby uniknąć problemów z tym związanych dzień zawarcia nowej umowy sprzedaży powinien pokrywać się z dniem wygaśnięcia poprzedniej. Okres wypowiedzenia umowy sprzedaży energii zwykle może trwać od 1 do 3 miesięcy.

Warto pamiętać, że zerwanie umowy ze sprzedawcą może wiązać się z naliczeniem kar umownych. Jednak często zmiana sprzedawcy jest korzystna, nawet przy uwzględnieniu opłaty za zerwanie dotychczasowego zobowiązania.

Krok 4 Nowa umowa z OSD lub informacja o świadczeniu dystrybucji energii 

Jeśli zmiana sprzedawcy następuje po raz pierwszy wypowiedzenie dotyczy umowy kompleksowej, czyli zawieranej zarówno ze sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. W takim przypadku należy pamiętać o podpisaniu nowej umowy dotyczącej świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na danym obszarze. Możliwe jest zawarcie umowy bezterminowej, dzięki czemu przyszłe zmiany sprzedawcy nie będą wymagały kolejnego wypowiedzenia i podpisywania nowych dokumentów. 

Jeśli jest to drugi lub kolejna zmiana obowiązkowo należy zgłosić ją do OSD. Można to zrobić bez wychodzenia z domu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej dystrybutora. Należy wówczas podać podstawowe informacje nowo zawieranej umowy sprzedaży m.in. usługodawcę czy czas obowiązywania umowy. 

Krok 5 Dostosowanie liczników 

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może wiązać się także z dostosowaniem liczników do warunków umowy. Może to dotyczyć ich całkowitej wymiany. Niezwykle istotną informacją jest fakt, że licznik energii elektrycznej w gospodarstwach domowych należy do operatora energetycznego na danym obszarze, dlatego koszt wymiany będzie obciążał OSD. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw z grup taryfowych A oraz B modyfikacja urządzeń pomiarowych będzie spoczywała po stronie ich właścicieli. 

Krok 6 Końcowe rozliczenie z poprzednim sprzedawcą 

Ostatnim krokiem podczas procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest rozliczenie się z poprzednim na podstawie odczytów z licznika. Stan licznika podawany jest na dzień rozwiązania umowy i na jego podstawie wystawiane jest końcowe rozliczenie, czyli ostatnia faktura za prąd u poprzedniego usługodawcy. 

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy prądu jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Na rynku dostępnych jest wiele podmiotów, które oferują sprzedaż energii elektrycznej. Niejednokrotnie stosują one chwyty marketingowe, które mogą przysłonić niekorzystne warunki umowy. Dlatego decydując się na nowego sprzedawcę energii warto jest szczegółowo zapoznać się z umową i w szczególności zwrócić uwagę na: 

UKRYTE KOSZTY 🡪 proponowane w ofercie usługi często związane są z dodatkowymi opłatami. Mogą być one uzależnione np. od rodzaju wykonywanej usługi, lub kosztów związanych z naprawą. 

CZAS TRWANIA UMOWY 🡪 a także warunki jej przedłużenia, wypowiedzenia czy rezygnacji związane mogą być z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Ponadto umowy uwzględniające stałość stawki za prąd powinny być przez odbiorców poprzedzone analizą rynku i zmieniających się cen. 

ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ENERGII 🡪 w obecnym czasie energia elektryczna może być produkowana w różnych źródłach. Jeśli zależy nam na redukcji śladu węglowego, warto skłonić się ku sprawdzonym sprzedawcom oferującym energię ze źródeł odnawialnych jak np. Polenergia Sprzedaż posiadająca energię ze Standardem Energia 2051.

 

 

Źródła:

Materiały informacyjne Grupy Polenergia

ure.gov.pl