< powrót

Nowelizacja ustawy – zmiana ceny maksymalnej

19 września 2023 wchodzi w życie USTAWA z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw1).

Nowelizacja Ustawy zmienia wysokość ceny maksymalnej za energię elektryczną. Od dnia 01.10.2023 cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych, którzy złożyli stosowne oświadczenie wynosić będzie 693 zł/MWh (cena maksymalna do 30.09.2023 wynosi 785 zł/MWh).

Więcej informacji znajdziesz na Pytania i odpowiedzi.

1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Data publikacji 19.09.2023