< powrót

Budowa farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne, nazywane również elektrowniami słonecznymi, to instalacje wykorzystujące energię słoneczną do generowania energii elektrycznej na skalę przemysłową. Często są one rozłożone na rozległych obszarach, takich jak nieużytki, dachy budynków przemysłowych czy też obszary rolnicze. Jakie są najważniejsze aspekty związane z ich budową?

Jakie są zalety inwestowania w farmy fotowoltaiczne?

Inwestowanie w farmy fotowoltaiczne wiąże się z szeregiem zalet. Jedna z nich dotyczy kosztu generowania energii ze słońca. Energię słoneczną można uzyskać za stałą, przewidywalną cenę, co oznacza, że podmioty korzystające głównie z energii z OZE są mniej narażone na wahania cen energii na rynkach paliw kopalnych. Skutki wahań cen w sektorze energetycznym opisaliśmy w artykule “Niestabilna sytuacja na rynkach energii elektrycznej w Europie”.

Fotowoltaika to dynamicznie rozwijająca się technologia, co sprawia, że w perspektywie lat będzie coraz tańsza i bardziej powszechna. O tym, jak odnawialne źródła energii wpływają na rachunki, przeczytać można na naszej stronie internetowej. Nie do przecenienia są również zalety środowiskowe związane z korzystaniem z energii z OZE. Farmy fotowoltaiczne generują energię bez emitowania gazów cieplarnianych, co przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem. Warto pamiętać, że energia słoneczna jest zasobem odnawialnym, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które są ograniczone.

Kluczowe czynniki – lokalizacja i wielkość farmy

Lokalizacja i wielkość farmy fotowoltaicznej mają kluczowe znaczenie dla jej efektywności, a tym samym dla opłacalności inwestycji. Poziom nasłonecznienia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na opłacalność farmy fotowoltaicznej. Im więcej promieni słonecznych dociera do paneli, tym więcej energii mogą one wygenerować. Z tego powodu farmy fotowoltaiczne są często lokowane w regionach o wysokim nasłonecznieniu – w Polsce najbardziej sprzyjająca jest południowa i południowo-wschodnia część kraju. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silny wiatr czy grad, mogą uszkodzić panele fotowoltaiczne i zmniejszyć efektywność farmy. Dobrze jest zatem wybierać lokalizacje, które są mniej narażone na takie warunki.

Wielkość farmy ma istotne znaczenie przy szacowaniu kosztów inwestycji. W przypadku dużych farm inwestorzy mogą skorzystać z efektu skali, zarówno podczas budowy (zakup sprzętu i materiałów, wynajem ekipy budowlanej), jak i podczas eksploatacji (utrzymanie, monitoring, administracja). Im większa inwestycja, tym mniejsze koszty jednostkowe.

Ostatnim, równie ważnym aspektem związanym bezpośrednio z lokalizacją farmy, jest dostęp do sieci energetycznej. Farmy fotowoltaiczne muszą być podłączone do sieci, aby móc sprzedawać wygenerowaną energię. Im większa odległość od infrastruktury, tym wyższy koszt przyłączenia farmy. Z tego powodu odległość od infrastruktury sieciowej to ważny czynnik przy wyborze lokalizacji.

Wybór paneli PV na potrzeby farmy fotowoltaicznej

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych należy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów. Pierwszym z nich jest sprawność paneli, czyli zdolność do przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Sprawność modułów fotowoltaicznych zależy m.in. od materiału (najbardziej efektywny jest krzem monokrystaliczny), powłoki antyrefleksyjnej i jakości łączenia ogniw fotowoltaicznych z pozostałymi elementami instalacji. Panele słoneczne są wystawione na działanie różnych czynników pogodowych, dlatego muszą być trwałe i odporne na takie warunki, jak silne wiatry, grad czy ekstremalne temperatury. Wyższa trwałość oznacza dłuższą żywotność paneli i mniejsze ryzyko awarii.

Warto wspomnieć także o cenie paneli, która ma ogromny wpływ na opłacalność całego projektu. Należy pamiętać, że tańsze panele mogą mieć niższą efektywność czy krótszą żywotność, co może przynieść dodatkowe koszty w dłuższej perspektywie.

Farmy fotowoltaiczne – z korzyścią dla środowiska

Farmy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne na całym świecie, będąc kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Budowa farmy fotowoltaicznej to skomplikowany proces, który wymaga uwzględnienia wielu aspektów – od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zaprojektowanie układu paneli, aż po integrację z lokalną infrastrukturą energetyczną.

Pomimo tych wyzwań, budowa farm fotowoltaicznych niesie ze sobą wiele korzyści. Są one nie tylko opłacalną inwestycją z punktu widzenia ekonomicznego, ale przede wszystkim mają ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Generują czystą, zieloną energię, bez emitowania szkodliwych gazów cieplarnianych, co przyczynia się do redukcji globalnego ocieplenia. Co więcej, poprzez korzystanie ze źródła energii, jakim jest słońce, można ograniczyć zużycie nieodnawialnych zasobów Ziemi.

Farmy fotowoltaiczne to kierunek, którym powinniśmy podążać, jeżeli chcemy poprawić jakość życia na naszej planecie. Farmy PV to inicjatywy, które przynoszą korzyści nie tylko inwestorom, ale przede wszystkim całemu środowisku, społecznościom lokalnym i przyszłym pokoleniom.

 

Źródła

https://fotowoltaikaonline.pl/panele-fotowoltaiczne

https://businessinsider.com.pl/biznes/niespodziewany-spadek-cen-fotowoltaiki-oto-przyczyny/3gqbtpw

https://www.polenergia-pv.pl/blog/co-to-jest-sprawnosc-paneli-fotowoltaicznych

https://kierunkizamawiane.apsl.edu.pl/pliki/czystaenergia/raport4_II.pdf