< powrót

Czym jest ślad węglowy i jak można go zmniejszyć?

Redukcja emisji gazów cieplarnianych to jeden ze sposobów na to, by powstrzymać kryzys klimatyczny. Aby podejść świadomie do tego zadania, warto dowiedzieć się, czym jest ślad węglowy – jedno z najpopularniejszych haseł ostatnich lat.

Czym jest ślad węglowy?

Pojęciem “ślad węglowy” określa się całkowitą emisję gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych) przypadającą na daną osobę, działalność lub kraj. Ślad węglowy obejmujący wyłącznie emisję CO₂ przedstawia się w jednostkach masy, np. gramach, kilogramach lub tonach. Przy obliczaniu śladu węglowego z uwzględnieniem pozostałych gazów cieplarnianych używa się jednostki CO₂e, nazywanej równoważnikiem CO₂.

Co generuje ślad węglowy?

Ze względu na to, iż na ślad węglowy składają się wszystkie gazy cieplarniane, większość podejmowanych przez nas czynności powoduje jego generowanie. Nie ma możliwości, aby całkowicie wyeliminować zjawisko śladu węglowego. Wytwarzanie żywności, ubrań, przemieszczanie się, praca na komputerze – nawet tak prozaiczne czynności przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych.

Jak obliczać ślad węglowy?

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci powinni obliczać swój ślad węglowy. Można w tym celu wykorzystać kalkulator śladu węglowego, udostępniony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Znajdziesz go pod adresem:  https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc. Wspomniane narzędzie jest przeznaczone głównie dla gospodarstw domowych. Kalkulator dokonuje obliczeń bazując m.in. na miejscu zamieszkania i rodzaju zabudowy, liczbie mieszkańców w danym budynku, zużyciu energii i procentowym udziale zielonej energii, a także liczbie godzin spędzonych w poszczególnych środkach transportu i danych dotyczących stylu życia.

Kolejnym kalkulatorem śladu węglowego, którym warto się zainteresować, jest oficjalny kalkulator LOT, stworzony przez polskie narodowe linie lotnicze. Jest on dostępny pod linkiem: https://apps.lot.com/destinationeco. Dzięki niemu z łatwością sprawdzisz ślad węglowy swojej podróży – wystarczy, że podasz miejsce wylotu i przylotu. Przykładowo – emisja CO₂ na pasażera podczas lotu na trasie Warszawa-Berlin wynosi 43 kg.

Dlaczego warto obliczać ślad węglowy?

Dbanie o dobro Ziemi to krok ku lepszej przyszłości. Co ważne, należy robić to świadomie – z tego powodu warto regularnie obliczać swój ślad węglowy, a także, bazując na uzyskanych informacjach, podejmować kolejne kroki mające na celu ograniczenie go. Emisję wynikającą ze stylu życia można łatwo zredukować, stosując się do niżej opisanych porad.

Jak ograniczyć ślad węglowy?

Eksploatacja naturalnych złóż planety i ich spalanie wiąże się z ogromną emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Oznacza to, że pozyskiwanie i używanie konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny i brunatny, pozostawia po sobie duży ślad węglowy. Odejście od nieodnawialnych źródeł energii i zastąpienie ich OZE to krok ku ograniczeniu emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych.

Jako właściciel nieruchomości, możesz zwiększyć udział zielonej energii w miksie energetycznym poprzez instalację paneli fotowoltaicznych lub przydomowej elektrowni wiatrowej. Opcjonalnie warto rozważyć skorzystanie z oferty sprzedawcy energii pochodzącej z odnawialnych źródeł – w tym z farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności, zachęcamy do zapoznania się z podstroną “O nas”.

Działalność człowieka istotnie przyczyniła się do zmian klimatycznych. Jednym z ważniejszych problemów jest nadmierny konsumpcjonizm. Zarówno produkcja, jak i dystrybucja każdego produktu wiąże się z emisją gazów do atmosfery. Aby ograniczyć to zjawisko, warto stawiać na wysokogatunkowe produkty, które posłużą Ci przez długi czas. Ponadto należy zredukować ilość marnowanego jedzenia – w tym celu wystarczy regularnie przeglądać posiadane zapasy jedzenia, a podczas zakupów nie kierować się impulsami.

Więcej informacji na temat ograniczania śladu węglowego znajdziesz w poradniku “Zapobieganie skutkom zmian klimatu”. Zachęcamy do przeczytania go jako następny.

 

Źródła

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alad_w%C4%99glowy

https://apps.lot.com/destinationeco

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc

http://www.garden.uw.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/11616/Co-to-jest-slad-weglowy-i-jak-mozna-go-zmniejszac-w-zyciu-codziennym-i-uniwersyteckim.pdf