< powrót

Farmy fotowoltaiczne – argumenty za i przeciw

Farmy fotowoltaiczne za i przeciw

Farma fotowoltaiczna – definicja

Farma fotowoltaiczna to system połączonych ze sobą instalacji fotowoltaicznych, skupionych na określonym obszarze. Zasada ich działania jest identyczna, jak w przypadku przydomowych instalacji PV, jednak farmy fotowoltaiczne generują znacznie większą ilość energii. W zależności od doboru paneli i ich liczby, moc zainstalowana jednej farmy fotowoltaicznej może być określana nawet dwucyfrową liczbą. Przykładowo – FF Sulechów II, jedno z naszych największych źródeł Polenergii, ma łączną moc 11,7 MWp. Aby dowiedzieć się więcej na temat farm fotowoltaicznych, przejdź do artykułu “Farma fotowoltaiczna – czym jest i jak działa?”.

Farmy PV a emisja gazów cieplarnianych

Energia słoneczna uzyskiwania dzięki panelom fotowoltaicznym jest przykładem zielonej energii. W uproszczeniu – jest to energia, której wytwarzanie nie wiąże się z wytwarzaniem m.in. gazów cieplarnianych i szkodliwych związków chemicznych, mogących spowodować szkody dla ekosystemu.

Fotowoltaika a zużywanie zasobów naturalnych

Miks energetyczny w Polsce nadal bazuje na źródłach wysokoemisyjnych – w tym na węglu kamiennym i brunatnym. Wadą ich stosowania jest między innymi negatywny wpływ na środowisko, co dotyczy zarówno ich przetwarzania, jak i wydobywania. Nadmierna eksploatacja zasobów nieodnawialnych może prowadzić do degradacji środowiska, co w kontekście przyszłości naszej planety jest niepożądanym zjawiskiem.

Farmy fotowoltaiczne to przykład rozwiązania bazującego na energii całkowicie odnawialnej. Słońce jest zasobem mogącym przyczynić się do ograniczenia zużycia nieodnawialnych źródeł energii, dlatego tak ważny jest rozwój sieci instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym produkcja energii bazująca np. na węglu będzie mogła odbywać się w sposób bardziej zrównoważony. W kontekście postępujących transformacji energetycznych budowa farm fotowoltaicznych jest uzasadniona.

Opłacalność ekonomiczna farm fotowoltaicznych

Budowanie farm fotowoltaicznych wiąże się z wieloma korzyściami, niemniej jednak jest to kosztowne – między innymi ze względu na konieczność znalezienia odpowiednich gruntów i zakupu efektywnych paneli słonecznych. Najlepszym rozwiązaniem są panele monokrystaliczne, jednak ze względu na skomplikowany proces produkcji, ich cena jest wyższa niż w przypadku polikrystalicznych odpowiedników. Ponadto farma fotowoltaiczna może być wybudowana wyłącznie na gruntach klasy VI lub niższych, a także nieużytkach rolnych. Mając na uwadze, iż opłacalność instalacji PV zależy także od stopnia nasłonecznienia danego terenu, określenie rentowności danej inwestycji należy każdorazowo oceniać indywidualnie.

Farmy PV – tak czy nie?

Farmy fotowoltaiczne nie są rozwiązaniem bezkompromisowym. Wysoki koszt instalacji, ograniczona żywotność paneli, zależność od stopnia nasłonecznienia terenu i konieczność przeznaczenia co najmniej kilku hektarów ziemi pod panele to czynniki, które potencjalni inwestorzy powinni mieć na uwadze.

Należy jednak pamiętać, że poza wybudowaniem farmy i jej utrzymaniem, wytwarzanie energii ze słońca nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Oznacza to, że podmioty produkujące energię słoneczną nie są narażone na wahania cen surowca, co szerzej opisaliśmy w artykule “Niestabilna sytuacja na rynkach energii elektrycznej w Europie”. Ponadto korzystanie z technologii PV wiąże się z licznymi korzyściami środowiskowymi, dzięki którym docelowo możemy osiągnąć neutralność emisyjną.

Jako Polenergia stale rozwijamy portfel aktywów wytwórczych – zarówno farm fotowoltaicznych, jak i wiatrowych na lądzie i morzu. Dzięki nim zapewniamy dostęp do zielonej energii gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej Polsce. Nasze kolejne inwestycje w fotowoltaikę, m.in. w FF Buk czy FF Sulechów, to najlepszy dowód na to, że warto stawiać na technologie zeroemisyjne.

Źródła

https://www.polenergia-pv.pl/blog/farma-fotowoltaiczna-jak-zaczac-co-to-jest-i-czy-sie-oplaca

https://se.min-pan.krakow.pl/publikacje/05_02ul_sep.pdf

https://wysokienapiecie.pl/80889-polska-energetyka-w-2022-w-infografikach/