< powrót

Czym jest standard Energia 2051?

Rozwiązaniem jest zdecydowane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, głównie poprzez przejście na odnawialne źródła energii – takie jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna. Te źródła energii nie emitują gazów cieplarnianych podczas produkcji energii elektrycznej, co oznacza, że mogą one pomóc nam znacząco zredukować nasz wpływ na klimat. W tym artykule przyjrzymy się bliżej powodom postępujących zmian klimatycznych, omówimy, jak możemy ograniczyć te zmiany poprzez przejście na zieloną energię, a także wyjaśnimy, co to jest certyfikat „Energia 2051” i dlaczego jest tak ważny dla przyszłości naszej planety.

Powody postępujących zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne są naturalnym zjawiskiem – przyczyniają się do tego m.in. wahania promieniowania słonecznego i zmiany właściwości powierzchni Ziemi. Problemem jest wzrost ich intensywności, do czego przyczynia się działalność człowieka. Zachodzące obecnie zmiany klimatycznie znacznie różnią się od tych, które miały miejsce w ciagu minionych lat. Które z czynności podejmowanych przez człowieka mają największy wpływ na klimat?

Emisja gazów cieplarnianych

Gazy cieplarniane to cząsteczki w atmosferze, które absorbują i emitują promieniowanie podczerwone. Ten proces jest podstawą efektu cieplarnianego, który jest naturalnym zjawiskiem i niezbędnym elementem podtrzymującym życie na Ziemi, ponieważ bez niego nasza planeta byłaby zbyt zimna dla większości form życia. Zwiększona emisja tych gazów prowadzi do nadmiernego ocieplenia klimatu, co przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Do gazów cieplarnianych zaliczamy m.in. dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Wymienione gazy są emitowane m.in. podczas spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego), używanych do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania i transportu.

Zanieczyszczenia wody i powietrza

Zanieczyszczenia wody i powietrza to znaczące problemy środowiskowe, które mogą mieć wpływ na zmiany klimatyczne. Zbiorniki wodne są narażone m.in. na eutrofizację i zanieczyszczenia przemysłowe. Eutrofizacja jest spowodowana nagromadzeniem składników odżywczych, takich jak azot i fosfor, które powodują masowy wzrost glonów. Powoduje to powstawanie tzw. stref azoicznych (tzw. martwych stref pozbawionych tlenu), co jest szkodliwe dla życia wodnego.

Zanieczyszczenia przemysłowe zmieniają skład chemiczny wody, co może wpływać na zdolność oceanów do pochłaniania dwutlenku węgla. Należy pamiętać, że zanieczyszczenia mogą również prowadzić do utraty gatunków, które pełnią ważne funkcje w cyklach biogeochemicznych, takich jak pochłanianie i magazynowanie dwutlenku węgla.

Rozwój przemysłowy

Rozwój przemysłowy wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię, co często prowadzi do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. Wynika to zarówno z potrzeb produkcyjnych, jak i z konieczności transportu towaru i osób zaangażowanych w produkcję. Transport, zwłaszcza ten oparty na paliwach kopalnych, jest znaczącym źródłem emisji CO2.

Jak ograniczyć procesy powodujące globalne ocieplenie?

Zmiany klimatyczne są poważnym wyzwaniem dla naszej planety. Działalność ludzka ma duży wpływ na tempo i skutki tych zmian. Aby ograniczyć procesy wpływające na tempo zmian klimatycznych, należy rozważyć odwrócenie trendu spalania paliw kopalnych na rzecz takich źródeł energii jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna. Zrównoważone metody produkcji energii pozwalają na dalszy rozwój i jednoczesne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – pozwalają na zapobieganie skutkom zmian klimatu.

Jak przejść na zieloną energię?

Przejście na zieloną energię to jeden z najważniejszych kroków, jakie możemy podjąć, aby zmniejszyć nasz wpływ na zmiany klimatyczne. Jednym z rozwiązań jest stworzenie własnej instalacji – fotowoltaicznej lub wiatrowej. Zaleca się, aby instalację systemu bazującego na źródłach odnawialnych przeprowadził specjalista.

Jednym z najłatwiejszych sposobów przejścia na zieloną energię jest skorzystanie z oferty dystrybutora, który produkuje energię z odnawialnych źródeł. Polenergia posiada własne źródła, takie jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, które gwarantują dostawy energii niezależnie od pory dnia. Energia dostarczana do naszych klientów jest certyfikowana – standardem, który gwarantuje zielone pochodzenie energii, jest Energia 2051.

Energia 2051 – w trosce o środowisko i przyszłość Ziemi

Energia 2051 to certyfikat potwierdzający źródło pochodzenia dostarczanej energii. Dzięki niemu klienci, którzy zdecydowali się na skorzystanie z naszej oferty, mają pewność, że swoim wyborem przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Korzystanie z oferty Polenergii stymuluje rozwój technologii odnawialnych źródeł energii i zmniejsza naszą zależność od paliw kopalnych. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z podstroną Energia 2051.

Źródła

https://bibliotekanauki.pl/articles/704181.pdf

https://fundacjamare.pl/eutrofizacja-i-martwe-strefy/

https://www.imgw.pl/wydarzenia/imgw-pib-nowy-raport-ipcc-o-klimacie-na-ziemi

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/efekt-cieplarniany-abc/